ПУБЛИКАЦИИ

КАК ДА ЧЕТЕМ КНИГИТЕ ЗА ФЪН ШУЙ

ДАОИЗЪМ, Ева Уонг, Аратрон, С, 2002

Тази книга не е с точна насоченост към Фън Шуй, но авторката й е една от световните капацитети в тази област. Причината да я разглеждам е принадлежността на много от авторите на книги за Фън Шуй към някоя даоистка школа или секта. Начинът им на мислене, повлиян от даоизма, дава отражение в написаното от тях. Затова е важно да се знае дали някой е последовател на Дао, за да може да се прецени написаното от него в областта на Фън Шуй.

В тази книга има редица пасажи, отнасящи се до Фън Шуй, особено до неговата история и същност, които трябва да се четат с особено внимание (с мой коментар):

 • стр.18 – „Шарките върху корубата й представлявали осемте триграми, известни като „Луо шу ба гуа” – това описание противоречи на много по-пълното описание на същата история в книгата „Основи на фън шуй” от същата авторка;
 • стр.20 – „В своето класическо изследване на шаманството Мирча Елиаде посочва...” – цитирането на този автор на различни места в книгата без анализ навежда на мисълта за влиянието му в целия текст;
 • стр.27 – „Вече са изминали хиляда години от времето, когато Ю изпълнявал свещения си танц...” – цитираният период (700 – 220 г. пр.Хр.) е поне 1400 години след Ю (2100 г. пр.Хр.);
 • стр.138 – „Кратка история на гадателския даоизъм” – виж забележката към стр.18;
 • стр.151 – описанието на дворците, цветовете, числата и т.н. е относимо само към една компасна астрологическа школа – „Летящите звезди”, която се е появила поне 2000 години след откриването на основните схеми и карти от Фу Си и Ю – цялостното знание е дадено компресирано, без оглед на историческата последователност и прецизност; „... числото 5 е винаги в центъра. Тя символизира ба гуа на Вторичното небе.” – тази констатация не е обяснена, особено защото в средата на ба гуа няма нищо, както няма и триграма, свързана с числото 5; „Петте елемента са свързани помежду си чрез цикъл на пораждане и цикъл на разрушаване.” – елементите са пет и си въздействат по пет различни начина;
 • стр.154 – представянето на животните като характеристика на годината е неточно и извадено от контекста на китайската астрология, защото не са споменати свързаните с тях пет елемента;
 • стр.155 – „ГАДАТЕЛСКИ ИЗКУСТВА” – в описанието на геомантията е залегнала практиката на „Летящите звезди”, което е непълна трактовка, защото тя нито е най-стара, нито е единствена;
 • стр.159 – „ГЕОМАНТИЯ: ФЪН ШУЙ” – начинът на поднасяне на материала е такъв, че читателят остава с впечатлението, че Фън Шуй е част от даоизма, което е неправилно твърдение, защото даоизмът като учение е възникнал поне 2500 години след Фън Шуй. В цялата глава отново се разглежда единствено практиката на „Летящите звезди”, което е тенденциозно – масовото използване на компаса започва още няколко века след началото на даоизма;
 • стр.165 – „...астрология или фън шуй.” – и тук за пореден път се потвърждава, че това са две съвсем различни знания;
 • стр.189 – „Даоистки религиозен календар” – не е обяснено как се обвързва той към лунния календар от астрологията, слагат ли се допълнителни месеци за връзка със слънчевия календар и т.н.;
 • стр.225 – „На 1-во и 15-то число ... докладва на Нефритовия император за деянията на човека. ... три демона ... също съобщават...” – елементарна сметка може да покаже колко време може да отдели Нефритовият император да изслуша информацията за всеки човек на земята, да направи преценка и да даде указания, като не спи, не яде и не върши никакви други полезни за даоизма неща.

Обща шестобална оценка – 6

инж. Банко Пиронков, консултант по Фън Шуй