ПУБЛИКАЦИИ

КАК ДА ЧЕТЕМ КНИГИТЕ ЗА ФЪН ШУЙ

ВЪВЕДЕНИЕ ВЪВ ФЪН ШУЙ, Ричард Уебстър, Аратрон, София, 1998

Авторът е от Нова Зеландия и от книгата не се разбира какво и къде е учил. Работи основно по школата „Стремежите на Ба Гуа”, ориентирана по компаса. Обясненията по тази школа са задоволителни. Другите школи не са обяснени добре, теоретичната част е с много пропуски.

Трябва с особено внимание да се четат следните пасажи (с мой коментар):

 • стр.26 – „... ци тече нагоре през тялото, създавайки аура около върха на главата.” – по-разпространено е мнението, че Ци влиза през седма чакра и излиза през първа (отгоре надолу), освен това аурата е около цялото човешко тяло, а не само около главата, дори и според снимки с кирлианова фотография;
 • стр.28 – цитирането на Лао Дзъ и връзките с дао подсказват даоисткото влияние в оценките за Фън Шуй в цялата книга;
 • стр.31 - „Осемте триграми са били изобретени от У от династия Ся и произлизат от четирите символа ... всички възможни комбинации на ин и ян. ...” – болшинството изследователи са на мнение, че триграмите са измислени от Фу Си; има достатъчно онагледена схема за образуването им от Тай Дзи;
 • стр.33 - „Но във фън шуй се използват само шестнадесетте триграми, от хексаграмите няма нужда.” – необяснимо е споменаването на числото 16, а хексаграмите се ползват в школата Сюан Кун Да Гуа, но авторът явно не е чувал за нея; „Ба гуа е един октагонален символ, който изобразява осемте точки на компаса.... Осемте триграми на И Дзин са поставени на мястото на всяка от осемте посоки.” – единственото вярно нещо в тези изречения е осмоъгълникът - явно даоизмът разбира нещата по своему: Ба Гуа означава осем триграми, които обикновено се подреждат във формата на правилен осмоъгълник, който може да бъде ориентиран по посоките на света; оттук нататък в цялата книга тези грешки се повтарят;
 • стр.35 – „Следнебесната последователност произлиза от диаграмата Луо шу, която била открита от У от Ся върху корубата на една костенурка.” – според автора, всичко е открито от Великия Ю, основателят на първата китайска династия Ся, а Фу Си сякаш не е съществувал; следнебесната последователност не произлиза от магическия квадрат, а е свързана с него след откриването си от уан Уън, родоначалникът на третата китайска династия Джоу;
 • стр.37 – „Има три типа циклични взаимоотношения между всеки от петте елемента” – циклите са четири, а взаимоотношенията са пет;
 • стр.45 – „Там, където има дракон, също така има и бял тигър.” – това е желателно, но не е задължително и няма никаква гаранция, че подобно условие ще бъде изпълнено на всяко място;
 • стр.63 – обясненият и показан на илюстрацията начин за символично оформяне на сградата е в противоречие с примера за хотел „Пенинсюла” от стр.13;
 • стр.65 – „Къщата трябва да има и задна врата. Опасно е да се живее в къща само с един вход и изход.” – в Нова Зеландия това може и да е така, но за България препоръката е несъществена;
 • стр.66 – „Жилките на всички предмети, направени от дърво, трябва да са по вертикала на съответния предмет. Много лош фън шуй е жилките да са в друга посока, тъй като това отнася богатството.” – не съм срещал никъде подобно стриктно предписание, но го приемам за несъществено, защото не е обяснено;
 • стр.71 – „Школата на компаса съдържа осем къщи, свързани с осемте триграми, заобикалящи ба гуа.” – авторът визира школата Ба Джай (Осем двореца), а за Ба Гуа – вж. заб. към стр.33 и 35; „У от Ся (2953 – 2838 г. пр. Хр.)” – това е времето, в което е живял Хуан Ди, а Ю е живял 700 години по-късно;
 • стр.91 – „Луо шу квадрат, открит върху гърба на костенурка ... през 2205 г. пр. Хр.” – това е вече вярната година, но авторът би трябвало да знае какво е написал 20 страници по-рано;
 • стр.103 – показани са изображенията на 12 животни, за които в текста не се споменава и не се обясняват;
 • стр.104 – „Летящата звезда” – в цялата глава се обяснява около 1/10 от всичко, което трябва да се знае за този метод, поради което не препоръчвам използването му в представения вид, а в историческата част има разминавания от по няколко хиляди години между събитията, заедно с неправилно показани връзки и взаимоотношения;
 • стр.107 – „Числата две и осем се считат за ша...” – две – да, но осем – категорично не; „В годината на Плъха...” – годините с имена на животни не са обяснени и не е ясно какво правят в текста;
 • стр.119 – „Китайците са изобретили компаса и изглежда, че са го изобретили два пъти.” – без коментар, а описаната по-долу магическа колесница е механично устройство, а не компас;
 • стр.121 – обясненията за кръговете на компаса са любителско несериозни;
 • стр.133 – „Идеалният чан се състои от пет или осем тръбички около една централна.” – явно авторът е виждал чан само в китайски магазин, без да е наясно с употребата му;
 • стр.136 – пасажът със статуите не е пряко свързан с Фън Шуй, защото няма правила за избор на статуи;
 • стр.137 – „Правилните цветове се извеждат от петте елемента.” – в последващите обяснения за цветовете това не е направено;
 • стр.144 – всеки може да прилага на свой риск показаните щастливи измерения;
 • стр.155 – „... върху леглото не трябва да пада директна слънчева светлина.” – Слънцето грее в източна спалня под ъгъл около 20 до 60 градуса, значи стаята трябва да е дълбока минимум 10 метра;
 • стр.156 – частта с домашните духове е малко встрани от Фън Шуй;
 • стр.168 – „Прозорците трябва да се отварят навън...” – в България обикновено е обратното, затова тази препоръка е неприложима;
 • стр.193 – показан е пример с лунно-слънчев календар, докато във Фън Шуй масово се използва слънчев;
 • стр.221 – „Южнокорейското национално знаме съдържа осемте триграми...” – явно авторът не е виждал това знаме, на което са изобразени само четири триграми.

Обща шестобална оценка – 4

инж. Банко Пиронков, консултант по Фън Шуй