ПУБЛИКАЦИИ

КАК ДА ЧЕТЕМ КНИГИТЕ ЗА ФЪН ШУЙ

ФЪН ШУЙ ЕНЦИКЛОПЕДИЯ, Ева Пригниц, Лира принт, София, 2006

От тази книга не може да се разбере почти нищо за авторката, освен че е германка. Липсата на библиография поставя под още по-голям въпрос нейната компетентност.

Претенциозното заглавие ЕНЦИКЛОПЕДИЯ не отговаря на съдържанието. Авторката работи основно по школата на формата – Стремежите на Ба Гуа (Осемте жизнени стремления) – съвременна некласическа интерпретация, ориентирана по компаса. Школата Ба Джай (Осем двореца) е разгледана повърхностно и объркващо в края на книгата.

Графичното оформление е невероятно лошо, от снимките не се вижда нищо, а схемите са много бледи и неразбираеми по същата причина.

Трябва с особено внимание да се четат следните пасажи (с мой коментар):

 • стр.12 – „човекът ... да се изложи незащитен на елементите...” - в това изречение няма смисъл, освен ако е грешка на преводачката;
 • стр.13 – двата показани йероглифа са обърнати с главата надолу – ако не е грешка на дизайнера и редактора, говори много лошо за автора;
 • стр.15 – „... чи гонг...” – в цялата книга има подобни грешки – превеждано е от немски или английски, без да се държи сметка за написаното на пинин – името е ци гун;
 • стр.18 – „... изкуствени електрически променливи и магнитни полета.” – двете полета имат обща електромагнитна същност, а самостоятелни магнитни полета има само около постоянни магнити, каквито в домовете почти няма;
 • стр.20 – какво прави тук йероглифът за „мир”, не е ясно;
 • стр.24 – „Жизнената енергия ... влиза през входната врата. ... около 20 процента ... през прозорците.” – радиестезичното усреднено изследване показа, че през вратата влизат 40%, а през прозорците – 60%;
 • стр.25 – „Големите панти на прозорците ... почти не задържат чи...” – възможна грешка на преводачката – по-вероятно е да се имат предвид големите пана на прозорците, освен това прозорците нямат задача да задържат Ци, която трябва да влезе през тях;
 • стр.32 – знакът Ин-Ян е завъртян – двете точки трябва да са една под друга и черната да е отгоре;
 • стр.36 – „Цикълът на промените” – на схемата са показани три взаимодействия, обяснени са две, а заглавието е за едно, докато взаимодействията всъщност са общо пет;
 • стр.42 – „Петте елемента и човешкото тяло” – текстът няма отношение към Фън Шуй, а към ТКМ;
 • стр.44 – за имената на императора и на триграмите – вж. заб. към стр.15;
 • стр.45 – „Книгата на промените” ... Още преди откритието на краснописа тя се е предавала хилядолетия наред устно.” – в немския език има краснопис, но в китайския се нарича калиграфия, а и не си представям устно предаване на сложна система от 64 графични знака, след като е имало вече китайска писменост поне от 1000 години; „Конфуций и Лао Дзъ също са се посветили на изследването на И Дзин” – първият – да, но вторият – не; схемата с триграмите е завъртяна на 90 градуса надясно и не е ясно защо;
 • стр.46 – схемата с триграмите е копирана от предишната страница, а трябва да е принципно различна – възможна грешка на дизайнера и на редактора;
 • стр.48 – „И Дзин ... е от основно значение за фън шуй...” – И Дзин е на 3000 години, а Фън Шуй – на над 5000 години, така че няма как това да бъде изпълнено; някои от методиките на Фън Шуй се базират на И Дзин, но след написването й и след откриването на компаса; „На базата на мъдростта на И Дзин е била разработена Багуа. Прави се един вид решетка ...” - толкова грешки на едно място се събират трудно: Багуа означава осем триграми и графично представлява правилен осмоъгълник, в който са подредени триграми; И Дзин е написана поне 2000 години след откриване на триграмите, а показаната решетка е на магическия квадрат Луо Шу; нататък в текста това объркване на понятията продължава;
 • стр.49 – текст под илюстрация „Багуа с триграмите...” – триграми не са показани, а и като знаем, че не са показани и на основната схема на стр.46, объркването е пълно;
 • стр.50 – „...древни мистични ритуали на таоизма...” – мистиката няма място във Фън Шуй;
 • стр.58 – „...китайски компас ... в концентрични кръгове се подреждат ... сферите на живота на Багуа...” – точно тях ги няма на никой китайски компас;
 • стр.59 – „... една книга не може да замени опита и знанията на квалифициран консултант по фън шуй...” – много добре казано, защото точно тази книга в никакъв случай не може да го направи;
 • стр.63 – „руни” – руните нямат нищо общо с Фън Шуй;
 • стр.65 – „13. таи, символ от И Гонг” – символът е хексаграма № 11 от И Дзин;
 • стр.74 до 79 – описаните ритуали не са от Фън Шуй, но няма пречка де се изпълняват, ако човек пожелае;
 • стр.92 – в пасажа за осветлението се вижда, че книгата е писана преди повече от 12 години;
 • стр.93 – „Срещу добрата стара електрическа крушка няма какво да се каже” – освен отчайващо ниската й ефективност при висока консумация на електроенергия;
 • стр.97 до 99 – пасажът за микровълновите фурни показва непознаване на принципа на действие и на устройството им;
 • стр.114 – „Звучащи предмети” – в цялата глава се пише за вятърните чанове, но няма и една дума за материала, вида и броя на тръбичките;
 • стр.152 – надписите в схемата са разменени – дизайнерска грешка;
 • стр.185 – „лунния календар” – във Фън Шуй обикновено се ползва слънчевият календар.

Обща шестобална оценка – 3

инж. Банко Пиронков, консултант по Фън Шуй