ПУБЛИКАЦИИ

КАК ДА ЧЕТЕМ КНИГИТЕ ЗА ФЪН ШУЙ

Душата на дома, Джейн Аликзандър, ПАН, София, 1999

В тази книга частта, отнасяща се до Фън Шуй, е относително малка и не влияе на общата насока, избрана от авторката. Информацията е предадена по американския образец на школата „Стремежите на Ба Гуа”, разпространявана от учениците на проф. Томас Лин Юн - водач и духовен учител на будистка секта със седалище в Калифорния, който по свой начин интерпретира школата на формата и я прави леснодостъпна за американците.

Обосновки за дадените напътствия по Фън Шуй няма, ако не смятаме т.нар. интуитивна школа, при която всичко се оставя на интуицията. Липсата на информация за авторката не подкрепя доверието към всичко написано, изглеждащо като сбор от готови правила. Ще коментирам само някои пасажи, които трябва внимателно да се четат от гледна точка на Фън Шуй:

  • стр.139 – „Основната идея на фън шуй е чрез дребни промени в дома си да влияем благотворно на всичко в живота си...” – тази формулировка е повърхностна и подвеждаща;
  • стр.141 – „Още в началото искам да поясня, че фън шуй е сложна наука и книга като тази не би могла да я обхване във всичките й аспекти.” – малко автори определят така честно написаното от тях;
  • стр.142 – „ба-гуа” ... е осмоъгълна схема, която разделя всяко едно пространство на осем части.” – Ба Гуа означава осем триграми, подредени обикновено във вид на правилен осмоъгълник, но в школата на Юн терминът се използва без оглед на значението му;
  • стр.152 – „Китайците използват кучета Фу ... Приема се, че те пазят дома и не позволяват на енергията да изтече.” – те само пазят дома, а предпазването от изтичане на Шън Ци се прави с други средства;

Обща шестобална оценка – 4

инж. Банко Пиронков, консултант по Фън Шуй