ПУБЛИКАЦИИ

КАК ДА ЧЕТЕМ КНИГИТЕ ЗА ФЪН ШУЙ

ФЕНГ ШУИ. Древното изкуство на месторазполагането, Джордж Бърдсал, Аратрон, София, 1998

Тази книга е една от първите, издадени у нас. Липсва информация за автора, от текста се разбира само, че е архитект. Забележимо е влиянието на Томас Лин Юн и неговият начин на представяне на методиките, подчертано и от някои аналогии с книгите на Джейми Лин (ученичка на Юн). Книгата основно представя техники от школата „Стремежите на Ба Гуа” по американския вариант на Юн „Три врати” (Драконова порта). Ценна е радиестезичната част, макар и доста повърхностно представена.

Книгата е със средно добро графично оформление, схемите вътре са прекалено големи, а обясненията към тях са понякога недостатъчни. От нея могат да се добият начални знания за Фън Шуй, но трябва с особено внимание да се четат следните пасажи (с мой коментар):

 • стр.18 – на схемата е показана Ба Гуа на Ранното небе, а не Ранна карта Ло;
 • стр.19 – има несъответствие в обясненията за Фу Си и откриване на Ба Гуа; „Тази информация формирала философската основа за ... други източни философски течения като Ба Гуа, И Дзин, Концепцията за Ин/Ян идеите – Деветзвездната Ки, Теорията на Петте елемента и Таоизма” – но това определение отговаря само даоизмът - Ба Гуа са осем триграми, И Дзин е гадателска книга, Ин/Ян и Петте елемента са основни концепции в китайската метафизика, а Деветзвездната Ки е астрологическа Фън Шуй школа, подобна на Ба Джай;
 • стр.38 – „Класическата школа на Фенг Шуй. Това е древният стил на Фенг Шуй, основан на използването на геомантичен компас или Луопан.” – щом се използва компас, не може да се говори за древност;
 • стр.57 – „Ба Гуа произлиза от Ранната карта Ло.” – налице е смесване на понятия – Ба Гуа са осемте триграми, открити от Фу Си, а картата Ло, или Луо Шу е магическият квадрат 3х3, открит от Великия Ю, първият владетел от първата династия Ся ;
 • стр.59 – в схемата част от триграмите са показани обратни на тези от съседната страница, където е правилното положение; обратните триграми се представят от Томас Юн в неговата интерпретация на Ба Гуа; знакът Ин-Ян в средата е показан неправилно – извъртян и с обратна посока на въртене;
 • стр.61 – „Практическа Ба Гуа схема” – Ба Гуа означава осем триграми и се представя графично като правилен осмоъгълник, в който са подредени Осемте триграми на Фу Си, а на схемата е квадрат, в който триграми няма, но така разбират теорията всички ученици на Томас Юн – оттук нататък в цялата книга е така;
 • стр.105 – „4. Да поставите Ба Гуа огледало над или на вратата, гледащо навън от банята...” – всички автори и майстори препоръчват огледалото Ба Гуа да се слага само извън дома в неотложни случаи;
 • стр.108 – „Стълбище срещу входната врата” – показаният пример не е изяснен, защото не е показано дали стълбището е нагоре или надолу спрямо вратата;
 • стр.111 – обясненията за отделяне на духовното тяло от физическото не са точно от Фън Шуй;
 • стр.134 – „И Дзин” – И Дзин се използва за гадаене, а във Фън Шуй – в школата Сюен Кун Да Гуа, която не е спомената в текста;
 • стр.165 – „Геомагнитни линии” – от цялото обяснение не може да се разбере къде се намират линиите, как се идентифицират и как да се предпазим от тях, а за мрежата на Хартман няма и дума;
 • стр.174 – „... основния вид пръчка е дълга 200 мм и по 75 мм на всяко разклонение. Гадателят я хваща за горния край...” – възможна грешка на преводача, защото багетите се държат за късата страна.

Обща шестобална оценка – 5

инж. Банко Пиронков, консултант по Фън Шуй