ПУБЛИКАЦИИ

КАК ДА ЧЕТЕМ КНИГИТЕ ЗА ФЪН ШУЙ

Фън Шуй. Хармония в живота и дома, Гюнтер Сатор, СОФТПРЕС, София, 2009

Този австрийски автор не е много известен у нас. Преди няколко години имаше документален филм за работата му по една от софийските телевизии. Спирам се на това издание, защото Гюнтер Сатор се е постарал да даде общ поглед върху основните принципи и практическото им прилагане.

В тази книга авторът е поднесъл материала така, че да е по-разбираем за европейския читател. Обясненията са близки до нашия начин на мислене, липсват смущаващите специализирани термини. Авторът работи по Школата на формата и по Стремежите на Ба Гуа (Осемте жизнени стремления) предимно в американския й вариант, а в някакъв неочакван момент – в азиатския вариант, макар че двата варианта са несъвместими при едновременно използване. Няма никаква информация за останалите школи – сигурно не представляват интерес за автора.

Книгата може да се ползва отчасти като наръчник само по описаната школа, но трябва с особено внимание да се четат следните пасажи (с мой коментар):

 • стр.25 – „Прозорците, впрочем, допускат допълнителен енергиен поток, през тях изтича предимно използваната Чи. Ако вратата и прозорецът са разположени директно един срещу друг, се образува „течение” и голяма част от Чи се „втурва” направо към прозореца.” - през прозорците влиза светлина и топлина, а гледката през тях влияе на хората в стаите – много важни компонента на Ци. Течение се образува само когато са отворени едновременно вратата и прозорецът. Течението отнася Ци, защото се свързват външното и вътрешното пространство, които така обединяват своята енергетика. Догматично е да се твърди, че това е лошо, защото жилищата трябва все пак да се проветряват. Ци се носи и по въздуха - неговото движение и качество в голяма степен може да се асоциира с физическото й присъствие;
 • стр.26 – негативната енергия само на тази страница се нарича „Ша”, „Ша Ци” и „Ша Чи” – малко е объркващо, но грешката със сигурност е на преводача, защото понятията в контекста се припокриват;
 • стр.30 – в таблицата за цветовете „Ин феномени – топли цветове, Ян феномени – студени цветове” - на практика е точно обратното;
 • стр.43 – „В превод „Багуа” означава осем триграми… Секторите на Багуа са: богатство, слава, брак, деца, верни приятели, кариера, знание, семейство и в центъра … Тай Чи – в случая здравето.” - преводът е правилен, но в тези зони липсват триграми и никъде в цялата книга не се споменават и не се използват; връзката между триграмите и секторите също никъде не е описана (връзка няма, но авторът не се спира на това леко разминаване на теорията с практиката);
 • стр.46 – „Кариера … Тъй като тази зона е свързана с елемента Вода…” - свързването на зоните с Петте елемента е много груба теоретична грешка – в използваната от автора методика не се използва компас за ориентиране на обекта, докато Петте елемента са свързани с Ба Гуа в класическия Фън Шуй чрез посоките на света, затова Водата е винаги на север, а в разглеждания пример посоки на света няма показани и изследвани;
 • стр.49 – „Зоната (Верни приятели) е обвързана с елемента Метал и по диагонал подкрепя богатството – тайната на трайното щастие.” - неточната формулировка може да доведе до объркване. За обвързването на зоните с Петте елемента – вж. заб. съм стр.46. Тук авторът прави друга принципна грешка. Металът сече Дървото по разрушителния (контролиращ) цикъл на Петте елемента. Затова не всеки метал може да послужи за подкрепяне или активация на зоната на богатството. Пределно ясно е, че емайлиран чайник, медна тава или месингово джезве няма да свършат много добра работа. Активацията се прави с нещо, което е символ на богатството – злато, сребро, медни и алуминиеви монети, но не защото са от метал, а защото са ПАРИ (или техния еквивалент). Същата работа вършат и скъпоценни камъни, акции, списък със спонсори или длъжници (ако е сигурно, че ще се издължат), а най-подходящи са банкнотите, защото едновременно са представител на същия елемент - Дърво. Подкрепа на срещулежащия елемент не се среща при други автори, докато в китайската астрология срещулежащите елементи си взаимодействат най-зле. А дали богатството е тайната на трайното щастие, всеки може да прецени сам...
 • стр.78 – „ДНК спирали повишават жизнената енергия” - дори да е така, описаните съвети в този раздел не са свързани с Фън Шуй;
 • стр.79 – „Кристалите – искрящи посланици на Земята” - този раздел не се отнася до Фън Шуй, където кристалите са представител на елемента Земя;
 • стр.80 – „Делфините – посланици на любовта” - съветите в този раздел не са свързани с Фън Шуй; „Картините също лекуват” - и тези съвети не са свързани с Фън Шуй;
 • стр.82 – „Хармонизиращи цветови комбинации” - тук внезапно и без обяснения авторът преминава към използване на азиатския вариант на досегашната си методика – ориентиране на Петте елемента и съответните зони спрямо основните компасни посоки, макар че е несъвместим с американския, по който работи той;
 • стр.83 – „Цветове, които усилват елементите” - вж. заб. към стр.82;
 • стр.122 – „Енергийно пречистване” - описаните ритуали не са от Фън Шуй.

Обща шестобална оценка – 5

инж. Банко Пиронков, консултант по Фън Шуй