ПУБЛИКАЦИИ

КАК ДА ЧЕТЕМ КНИГИТЕ ЗА ФЪН ШУЙ

ПРОМЕНЕТЕ ЖИВОТА СИ С ФЕН ШУИ, Пак-Тин Ли и Хелън Иъп, PRINCEPS, София, 1998

Тази книга е една от първите, издадени у нас. Затова няма да се спирам на транскрипцията и изписването на китайските имена, дори не приемам за грешка едновременното наричане на енергията Ки и Ци. Липсата на информация за авторите отчасти слага изданието в групата на потенциално неблагонадеждните, но съдържанието е добре подбрано и добре представено.

Книгата е с добро графично оформление, схемите вътре са ясни и обясненията към тях са изчерпателни. От нея могат да се добият някакви начални знания за Фън Шуй, но трябва с особено внимание да се четат следните пасажи (с мой коментар):

 • стр.6 – според авторите, всеки „високоуважаван експерт по Фен Шуи” борави с датата и часа на раждане на хората при анализа на сгради, а това всъщност е основната работа на всеки астролог;
 • стр.19 до 23 – в показаната таблица има само посоки за мъже и жени за всяка година, но без подробни обяснения какво се прави с тези посоки и за какво се ползват;
 • стр.33 – „... оставете някои прозорци затворени, за да намалите светлинния ефект” – светлината се намалява с пердета, завеси, щори и т.н., а затворените прозорци имат отношение само към движението на Ци в помещенията;;
 • стр.35 – „Прозорци, гледащи към простор за пране” – прането е нещо, което стои на простора временно, затова и влиянието му е такова;
 • стр.39 – „Усамотена къща” – тигърът и драконът могат да бъдат представени и по друг начин, а не само чрез съседни къщи (логичен е въпросът за крайните къщи от редицата);
 • стр.55 – „кръгло изпъкнало огледало, поставено над входната врата, за да отклонява негативната енергия” – такова огледало ще разсейва, а отклоняване се прави с плоско огледало – този метод на защита авторите прилагат почти като универсално средство;
 • стр.90 – „Мотиви на вратата и елементите” – показаният мотив за вода е относим в много по-голяма степен към метал;
 • стр.94 – „... изпъкнало огледало ... притегля парите в къщата...” – това е невъзможно, защото огледалото отблъсква, а и показаният пример е с много спорен анализ;
 • стр.95 – „Прекалено много врати” – все пак вратите са направени, за да се затварят, затова оставянето им открехнати не помага, а пречи, защото движението на Ци става хаотично (при затворена врата Ци се движи в помещението);
 • стр.101 – „Домашни любимци” – общо е приемането, че домашните любимци на четири крака са представители на елемента огън;;
 • стр.112 – „Фен Шуи и семейството” – показаният пример е за семейство от осем човека, докато сега дори в Китай множеството семейства са от трима – явна неприложимост на препоръките.

Обща шестобална оценка – 5

инж. Банко Пиронков, консултант по Фън Шуй