ПУБЛИКАЦИИ

КАК ДА ЧЕТЕМ КНИГИТЕ ЗА ФЪН ШУЙ

ФЪН ШУЙ ШИК, Каръл Суон Мелцър и Дейвид Андруша, ИК „Бард”, София, 2004

Авторката (Дейвид Андруша не е написал нищо в тази книга, а само е помагал на Каръл в оформянето) е повлияна от начина на представяне на Фън Шуй от страна на проф. Томас Лин Юн - водач и духовен учител на будистка секта със седалище в Калифорния, но едновременно с това се опитва да използва и някои от традиционните знания по Фън Шуй. Тя счита прилагането на древното китайско учение в женската мода за свое лично откритие, но начинът, по който го прави, твърде много я отдалечава от принципите на Фън Шуй. Някои груби грешки в текста и илюстрациите подсказват непознаване на основните методики, принципи и инструменти. Същевременно в анотацията авторката е представена като посветен „учител” и световноизвестен специалист, но в авторския й сайт има само списъци с препратки към други сайтове и никаква информация дори за нея самата. Авторката с нищо не показва, че знае какво са Ци, Ин-Ян, Осемте триграми, Петте елемента, характеристиките им и взаимодействието между тях, че е прочела поне малко за китайската история, а за школите на Фън Шуй изглежда не е и чувала. Следните пасажи го потвърждават (с мой коментар):

 • стр.14 – „... ние прилагаме фън шуй в къщите си, в офисите, в апартаментите. За разлика от източните култури обаче ние не прилагаме фън шуй върху себе си.” – Фън Шуй се прилага върху външни обекти и в това е неговата идея и замисъл, а това, което се прилага върху хора, се нарича китайска медицина;
 • стр.20 – „например великият император Хуанг Ти...” – Хуанди (грешката е на преводача) не е бил император, макар че точно това означава името му; „... кастовите измерения на тази наука...” – касти има в Индия, а не в Китай; текстът на почти цялата страница би трябвало да се отнесе към някой друг истински император, живял няколко хилядолетия по-късно, защото Хуанди е властвал през края на каменната ера;
 • стр.21 – „...водата и вятъра. Всъщност, най-точното определение за фън шуй е съчетаването и обединяването на тези две сили.” – това определение е толкова повърхностно и непрофесионално, че не подлежи на коментар;
 • стр.22 – „Схемата ба гуа на тялото ... е извлечена от древен ръкопис...” – дори и само това изречение показва непознаване на основните понятия и инструменти на Фън Шуй; „Прекарала съм безкрайни часове в превод на ръкописите „Чоу Силк”, които датират от 300 г. пр. Хр.” – историята на Фън Шуй е с няколко хиляди години по-стара от цитирания период, а липсата на китайски източници (дори и на цитирания ръкопис!!!) в библиографията с нищо не подсказва познания по китайски език; „Това е система, основана на реда, създадена в преддинастичен Китай” – преддинастичният Китай е отдалечен с около 2 000 години от времето на ръкописите, които са основа на тази книга; „Според ба гуа, определени части от тялото са свързани с това, което китайците наричат гуа - или както аз ще ги наричам, „зони на живота”.” – авторката може да нарича всичко, както си иска, но гуа е триграма, а ба гуа означава осем триграми – основно понятие във Фън Шуй, което никъде в книгата не е обяснено или дори споменато;
 • стр.31 – „Като маниачка на тема мода, която живее в Ню Йорк половината от годината...” – авторката прекрасно описва себе си и това би трябвало да ни подсказва начина й на оценка;
 • стр.34 – „Всяка категория се нарича гуа, или зона. Един от основните принципи на фън шуй е, че тези девет сфери на живота се представят като части от осмоъгълник, известен с името ба гуа.” – за това какво е гуа – вж. заб. към стр.22, а общото между обикновения осмоъгълник, който авторката използва и нарича ба гуа, и осмоъгълника, получен графично от кръговото подреждане на осемте триграми (ба гуа), е само визуалното подобие;
 • стр.35 – схемата е наречена „Традиционната ба гуа”, но представлява ба гуа на Ранното небе, което днес не се използва, а осемте външни сектора се появяват в теорията на Фън Шуй преди около 30 години, но само във връзка с ба гуа на Късното небе, което се използва днес, но никъде в книгата не е показано;
 • стр.36 – „В традиционния фън шуй, ба гуа се използва за дома.... Създадох ба гуа на тялото...” – веднъж всичко идваше от преддинастичния Китай, после от ръкописите „Чоу Силк”, които датират от 300 г. пр. Хр., а сега се оказа, че това епохално откритие е на самата авторка;
 • стр.38 – „За първи път гуа се свързват със зоните в човешкото тяло в китайския календар още преди шест хиляди години.” – не е трудно да се прочете някъде, че китайският календар започва преди около 4700 години, и вече цялото изречение си губи смисъла; „... фън шуй е създаден за пространственото разположение на предмети и обекти, но това очевидно не е така.” – единственото очевидно нещо е високото мнение на авторката за себе си като новатор в теорията и практиката на Фън шуй;
 • стр.39 – „В древната китайска „Книга на промените”, преди пет хиляди години за пръв път се свързват зоните с човешкото тяло.” – книгата „И Дзин” е написана преди около 3000 години, но за авторката разлика от почти 2000 години е като да си смени черните ръкавици с червени, а за тялото може и да не е прочела в същата книга, че всяка черта от хексаграмите (а не зоните, както тя нарича триграмите) е обвързана с определена област от човешкото тяло; „В това съчинение се посочва...” – странно е, меко казано, да наречеш „съчинение” една от най-трудноразбираемите книги в човешката цивилизация;
 • стр.41 – „... говорихме за ба гуа, за осмоъгълника, създаден въз основа на вижданията на самия Конфуций.” – след като Конфуций е чел и препрочитал „И Дзин”, няма как триграмите (основата на хексаграмите и оттам - на „И Дзин”) да са създадени според неговите виждания, но този дребен факт от житието на Конфуций е убягнал на авторката, докато усърдно е превеждала ръкописите „Чоу Силк”;
 • стр.42 – „Таоистите залагат на самоопознаването” – даоистите се появяват изведнъж и решително навлизат в повествованието без никаква видима причина – все пак те са само една част от хората по света, които се занимават с Фън Шуй;
 • стр.44 – „Таблица на елементите” – таблицата е направена по лунния календар, а елементите са определени по китайската астрология – всичко това няма нищо общо с Фън Шуй, където се работи със слънчевия календар и елементите се определят по друг начин;

Оттук нататък тази книга не трябва да се чете с друга цел, освен за забавление и разнообразие. Смесването на понятия от различни учения и школи, поднесени дилетантски, може да доведе до неправилни действия и оттам - до отрицателни резултати.

 • стр.49 – „Кръгът е водещата форма...” – текстът е за елемента вода, а кръгът се отнася към елемента метал;
 • стр.46 до 71 – във всички схеми (и най-вече в последната на стр.71) към всички елементи има многообразие от цветове, които могат да бъдат на това място, единствено защото на авторката й е хрумнало да ги постави там, без да са обвързани с теорията на Фън Шуй;
 • стр.74 – „Зона ом” – това недобре изяснено понятие не е свързано с Фън Шуй;
 • стр.79 – „Упражнение зангтра” – във Фън Шуй няма упражнения и други подобни техники, но това не означава, че описаните в книгата не са полезни за здравето – въпрос на личен избор е тяхното прилагане, но добре е да се знае кое какво е; „Учението за зангтра се споменава и в „Книгата на промените”...” – не съм го срещал в тази книга, може би защото името зангтра е измислено от авторката; „„Книгата на промените” е започната в смутните военни години на династията Хан.” – ако се придържаме към датата, обявена преди три изречения, то тя е 1300 години след действителното написване на книгата; „Книгата обединява школите конфуцианството, таоизма и моизма.” – малко трудно би ги обединила, след като е написана около 500 години преди създаването им; „„Книгата на промените” е източник по въпросите на естествените науки и ТКМ.” – „И Дзин” е книга за гадаене, а не справочник по китайска медицина или естествени науки;
 • стр.85 – „Аз ... познавам добре фън шуй.” – това е доста самохвално твърдение след всичко написано дотук;
 • стр.220 – „Библиография” – Лилиан Ту е написана Фу на английски и е на мястото си между другите букви Ф, което означава, че грешката не е на преводача, а на авторката. Това е поредната много голяма грешка.

Странно е, че в библиографията присъстват автори като Стефан Скинър, Лилиан Ту, Сара Росбах, Дерек Уолтърс, които са наясно с теорията на Фън Шуй и я представят достъпно и качествено, особено първите двама. Остава обяснението, че авторката ги е прегледала набързо, защото е закъснявала за модно ревю.

Обща шестобална оценка – 2.

инж. Банко Пиронков, консултант по Фън Шуй