ПУБЛИКАЦИИ

КАК ДА ЧЕТЕМ КНИГИТЕ ЗА ФЪН ШУЙ

АНТОЛОГИЯ НА ФЪН ШУЙ, Джейми Лин, Аратрон, София, 2001

Това е втора книга от авторката на нашия книжен пазар. Както и първата, тя трябва да се чете днес, след запознаване и изучаване на основните принципи и школи във Фън Шуй, за които вече има литература. Това е книга за напреднали в изучаването на източните знания, особено на Фън Шуй, както и за хора, интересуващи се от глобалните енергийни модели и духовните практики. В началото има подробно представяне на авторите, което се среща рядко в подобни издания.

Джейми Лин, а и не само тя от всички автори, е от учениците на проф. Томас Лин Юн и поднася материала съобразно неговата методика. Книгата е основно по школата „Стремежите на Ба Гуа”, ориентирана по входната врата, както я преподава той. Личи будистката гледна точка на неговата секта, заедно с множеството описани ритуали. Накрая става леко досадно повторението (от почти всеки втори автор) на принципа и действието на Ци, Ин-Ян, Петте елемента, както и на обясненията, свързани с ТКМ (традиционната китайска медицина), ароматерапията, мантрите и редица още будистки ритуали, схващания и вярвания. В контекста на холистичното лечение, преподавано от Юн, има единство и връзка между различните методи, но част от тях нямат нищо общо с теорията и практиката на Фън Шуй. Това, разбира се, не е пречка за прилагането им.

В книгата трябва с особено внимание да се четат следните пасажи (с мой коментар):

 • стр.46 – „Ба гуа” – в цялата книга се прилага един осмоъгълник, наречен мистичен или Ба Гуа (верният превод е осем триграми), в който са вложени символите на осем житейски насоки, свързани от Томас Юн в тази методика с триграмите, измислени от Фу Си и подредени в кръг (Ранно небе) около 2500 години преди завършването на „И Дзин”; знакът Ин-Ян е показан в цялата книга произволно завъртян и произволно ориентиран, без да е обяснено защо;
 • стр.50 (заб.) – „И Дзин се приписва на императора-мъдрец Фу Си, създателят на Ба Гуа (Осемте триграми), император Уън, владетелят Джоу и Конфуций” – това по принцип е така и добре би било Джейми Лин да го отразява в забележки към отделните статии, където има разминаване с историята. Самото написване на И Дзин е направено от цар Уън (тогава е нямало още титла император), доразвита е теорията от сина му Джоу Гун Дан, а коментари е писал и Конфуций – всичко това е станало възможно благодарение на Фу Си;
 • стр.53 – „Ба гуа … четири непроменливи триграми, или ин Гуа” - от показаните триграми две са Ин и две са Ян по своя произход – определянето им като Ин-триграми би трябвало да бъде обяснено; „Другите четири триграми … очевидно се отличават с качеството на абсолютната посока.”– не е ясно какво е очевидното, както и не е ясен смисълът на самото изречение;
 • стр.55 – „Тай Дзи няма посока.” – в показаните схеми знакът визуално се върти обратно на часовника, което не съответства на движението на Слънцето по небосвода в Северното полукълбо, където са Китай и САЩ. Четирите основни посоки са обозначени на схемата с точно съответствие на съответните триграми от класическия Фън Шуй, но в същото време на тях и на всички триграми съответстват частите от дома, с които работят авторите – от начина на прилагане на схемата със зоните (вратата винаги е долу) излиза, че за всеки дом вратата е на север!!!;
 • стр.56 – „Практическият фън шуй на учителя Лин използва концепцията за движещите се Осем триграми” - това обяснение ни подсказва, че за американската школа триграмите се местят произволно съобразно посоките на света и се намират там, където е удобно в момента – това противоречи на описанието на триграмите в И Дзин, което пък не се оспорва от никого. Необяснимо разминаване!;
 • стр.97 – „Моето наблюдение обаче е, че много хора променят енергийната си композиция при малтретиране, при близки до смъртта преживявания, мистични преживявания и духовно развитие.” – наблюденията на авторката са с не повече от 20-годишна история, което не би могло да бъде критерий за промяна в сравнение с хилядолетните наблюдения на китайските мъдреци, установили правилата във Фън Шуй. Тестът, предложен от авторката, е на психологическа и физиологична медицинска основа, което не кореспондира със задачите и практиките на Фън Шуй – от него не трябва да се вадят заключения за промяна на рождения елемент, определен чрез рождената триграма;
 • стр.105 – „Посветените медитират в основата на тези сгради, за да постигнат равновесие на петте енергийни фази.”– дали религиозни сгради използват формите на Петте елемента, е без значение за Фън Шуй, както и причината някой да медитира някъде;
 • стр.110 – „Седемте поличби” – това е методика за анализ на пространството, която може да се прочете само тук – не се прилага или описва от никой друг автор;
 • стр.129 (заб.) – „Традиционният или класически фън шуй … основава се на сложна съвкупност от теории и изчисления, извлечени от „И Дзин” – „И Дзин” работи с хексаграми, образувани на основата на Осемте триграми, открити от Фу Си поне 2000 години по-рано; изчисления във Фън Шуй няма, освен съвременното просто смятане на годишното рождено числа;
 • стр.133(заб.) – „Китайците използват лунен календар” – но всички обяснения, примери и таблици са за слънчевия календар;
 • стр.138 (заб.) – „Древногръцките геоманти използвали компас.” – странно е как това уникално знание за магнитните полета се е изгубило в древногръцката античност, а компасът се появява в Европа около 1500 години по-късно (явно авторката не си е дала труда да прочете малко повече за историята на компаса);
 • стр.190 – „Тази Ба гуа...” – показан е квадрат и в него някакви цветове към триграмите, които се срещат само тук, в тази статия;
 • стр.273-282 – цялата глава е за западната астрология без действителна връзка с Фън Шуй;
 • стр.294 – „Окачете растение над мивката, за да не позволите на богатството да изтече през канала...” – съмнителна е приложимостта на този съвет, защото изтичането на водата е подвластно на физичните закони, а символичното свързване на водата с богатството е традиционно; „... поставете красиво подредена и поставена в рамка колекция от монети, за да поддържате циркулацията на ци” – няма как статична рамка на стената да поддържа динамичен процес; „Използвайте позлатени рамки, когато това е възможно, тъй като те резонират богатството. Майсторите от Фламандската школа винаги поставяли картините си в позлатени рамки!” – като знаем какъв е размерът на картините на тези майстори (които не са и чували за Фън Шуй), ще стане ясно, че примерът е неподходящ;
 • стр.295-459 – в последните 165 страници от книгата се поясняват будистки, индийски и духовни техники, практики и лечения, които не са свързани с теорията и практиката на Фън Шуй;
 • стр.391 – на схемата номерирането на триграмите е неправилно;
 • стр.393 – показана е методика за оценка и промяна на пространството, каквато на друго място не се среща;
 • стр.418 – „Фън шуй в епохата на Водолея” – според приложената астрономическа схема епохата на Водолея ще започне след 150 години (160 от времето на написване на книгата), от което се губи напълно практическият смисъл на текста в тази глава;
 • стр.447 – „Казват, че мъдреци като Лао Дзъ и Конфуций са прекарали целия си живот в изучаване на И Дзин, или Книгата на промените, която е основата на фън шуй.” – това може да се отнася само за Конфуций, който е писал и коментари към И Дзин, която не е основата на Фън Шуй, защото това учение се е прилагало поне от 2500 години преди времето на двамата мъдреци;
 • стр.457 – „Гуа – една от осемте триграми или сектори на Ба гуа” – гуа означава триграма, а не сектор от геометрична фигура, каквато се използва от авторите.

Обща шестобална оценка – 6.

инж. Банко Пиронков, консултант по Фън Шуй