ПУБЛИКАЦИИ

КАК ДА ЧЕТЕМ КНИГИТЕ ЗА ФЪН ШУЙ

ФЪН ШУЙ. ЕНЦИКЛОПЕДИЯ стъпка по стъпка, Елизабет Моран, Джоузеф Ю, Вал Бикташев, ХОМО ФУТУРОС, София, 2009

Оригиналът на тази книга е от 2002 г. Същата книга може да се намери и на руски от поредицата „THE COMPLETE IDIOT’S GUIDE TO”. Високата оценка, дадена в предговора от Стивън Скинър (макар и да е убеден, че каратето е създадено в Китай!!!), е напълно заслужена. Обясненията са подробни и цялостни.

Тази книга може да се ползва като практически наръчник, но трябва с особено внимание да се четат следните пасажи (с мой коментар):

 • стр.16 – „...фалшивите школи по фън шуй ... свързват всеки от петте елемента на чи ... с неговата посока.” – точно черношапковците, към които е критиката, не използват компас и при тях секторите не зависят от посоките на света, а свързването на елементите с посоките на света е основата на класическите школи У Син и Ба Гуа;
 • стр.18 – „Осемте сектора са свързани с посоките. Северният сектор винаги се намира на стената, където е входната врата, дори ако тя не е разположена в северна посока.” – може да се направи извод, че всички сгради по света имат входове на север, което е, меко казано, пресилено – вж. заб. към стр.16; „...в класическия фън шуй: Най-важният инструмент на практикуващия е компасът.” – това е така, но само след откриването му. А как са практикували класическия Фън Шуй в предишните 3000 години без компас?;
 • стр.21 – „... когато постройката е завършена ... вашата къща се е родила.” – и на други места в текста по-нататък авторите описват само този подход за определяне на рождения хороскоп на сградите, без да споменат за другите;
 • стр.27 – в таблицата: „Гуа – рожденото число и триграма” – гуа означава само триграма; в таблицата: „Цян – северозападната триграма” – триграмите нямат посока, защото се разполагат по различни схеми и само при ориентиране на съответната схема по посоките на компаса триграмите получават своя посока;
 • стр.43 – „Нашите основни цели ... създаване на световно правителство” – ако авторите са пропагандатори на новия световен ред и на тоталния контрол, тази книга определено не е място за такава изява;
 • стр.48 – „Фън шуй до известна степен се основава на астрологически наблюдения” – Фън Шуй по принцип е различен от астрологията с изключение на компасни астрологически школи като „Летящите звезди”, чието описание е в тази книга; „... владетелят Вен ...” – книгата е превод от английски и не би трябвало да се ползват руски изрази за китайските имена – името на владетеля е Уън (грешката е на преводача);
 • стр.49 – „Документирали са свръхнова през 1054 г. ... Към 4000 г. пр. Хр. китайските звездобройци са описали 1464 звезди ...” – значително разминаване с китайската история - в описания период (4000 г. пр. Хр.) е имало отделни племена по китайската земя, които са живеели в каменната ера, дори легендарните митични владетели се появяват 1000 години по-късно. В руското издание годината е 1054 пр.н.е. и периодът е 400 г. пр.н.е., което е доста по-смислено – явно някой е преписвал, без да внимава, но и редакторът не е внимавал;
 • стр.53 – „... владетелят Вен ...” – вж. заб. към стр.48;
 • стр.57 – авторите датират началото на компасните школи около 722 - 481 г. пр. Хр., а на следващата страница определят първия компас към 83 г. сл. Хр. – как са работили няколкостотин години по компасна школа, но без компас, е истинска загадка;
 • стр.82 – в графиката за Ин едно от понятията е „йога”, което не е китайски термин и няма място тук – ци гун е по-подходящо;
 • стр.83 – в графиката за Ян са изброени „карате, аеробика, футбол”, които не са китайски спортове – кунфу и др. китайски спортове биха отговаряли на духа на тази книга;
 • стр.85 – едно наистина добро обяснение за правилното изобразяване на знака Ин-Ян;
 • стр.86 – „Начинът, по който един майстор по фън шуй ориентира тайдзи, е важна индикация за неговите или нейните познания за основните принципи на фън шуй.” – това е важно указание за четенето на всички книги по Фън Шуй;
 • стр.92 – „Фън факти” – всички обяснения за човешкото тяло са относими към китайската традиционна медицина, но не и към Фън Шуй;
 • стр.93 – „Металът поражда Вода. От силата на свиване на Метала водната чи се кондензира и втечнява.” – това обяснение за втечняването на водата е неубедително (дори много), но пък не е и грешка с подмяна на Ци на Метала, защото металите не кондензират преди втечняване;
 • стр.95 – „Отслабващият цикъл ... намалява мощта на контролиращия елемент ... в пораждащия цикъл.” – в пораждащия и в отслабващия цикъл няма контролиращ елемент, защото той съществува само при контролиращия цикъл и неговия обратен, който не е описан в тази книга (в руското издание няма контролиращ елемент);
 • стр.111 – книгата е превод от английски, но имената на две от триграмите са написани на руски – Чжън и Цян; правилното изписване на български е Джън и Циен;
 • стр.111-113 – връзката на триграмите с човешките органи се използва в ТКМ, но не и във Фън Шуй;
 • стр.115, диаграма – първите пет пръстена от центъра изобразяват понятия, с които се работи във Фън Шуй (могат да се обединят с термина място), докато последните два пръстена показват време - едновременното им присъствие в една диаграма е объркващо; дори на пръв поглед изглежда нелогично денят (сутрин + пладне + следобед) да е три пъти по-дълъг от нощта в един пълен времеви цикъл; за годишните времена (без да се задълбочавам в това, че в Китай има 24 сезона) обикновено се гледа средата на сектора и тогава лятото би трябвало да заема половината от ЮИ, целия сектор Ю и половината от ЮЗ; аналогично – и останалите сезони;
 • стр.117 – „Променливият път на числата” – при аналогията с двоичния код не е обяснена връзката с теорията на Фън Шуй, защото с три цифри в двоичната система могат да се запишат само числата от 0 до 7 (8 е вече с 4 прекъснати черти), като не е показано, че 0 се изразява от 3 прекъснати черти (триграма Кун) , а по време на създаването на триграмите и дори на хексаграмите понятието за нула не е съществувало и затова триграмите са номерирани от 1 до 8;
 • стр.123 – „... магическият триъгълник Луошу...” – Луо Шу е квадрат (както е в руското издание), а не триъгълник;
 • стр.136 – „Осемте скитащи звезди” – тази методика е известна повече като Ба Джай (осем двореца); „Б1 е най-щастливата звезда, ... а Н4 носи най-големи нещастия.” – има нещо объркано в определяне на значимостта на звездите – или най-значимите ще са с рейтинг 1, или ще са с рейтинг 4 (в руското издание най-значимият рейтингът е еднакъв – 1 и за двете групи посоки) ;
 • стр.141, таблица – Б3 и Б4 най-долу трябва да са Н3 и Н4 (в руското издание няма грешка);
 • стр.156 – „Гуо (276-324)” – да се чете Гуо Пу (276-324);
 • стр.158 – „Y–образен кръстопът” – не е обяснен благоприятния случай, при който две еднопосочни улици се съединяват;
 • стр.184 – „Схемата става по-ясна, когато точките се заместят с числа.” – при заместването с числа, показано на числовия кръст долу, са изпуснати двете свързани групи по 5 черни (ин) точки, с което цялото обяснение се обезсмисля, тъй като числото 10 не се вписва в теорията;
 • стр.197 – „Определяне на лицевата посока на апартамент” – определянето е описано като зависещо от разположението на дневната и на спалните, което означава, че зависи от хрумванията на архитектите, които не са учили Фън Шуй, а това вече е отчасти неубедително;
 • стр.200 и 202 – в имената на планините в показания компас и таблицата има грешки, защото китайските имена са превеждани като от руски или английски, а не от пинин, както би трябвало да са написани в оригинала – вж. заб. към стр.48;
 • стр.204 – обяснението за намирането на центъра на дома е изненадващо наивно и неточно;
 • стр.206 – „Разнообразие от форми” – отново неточно описание на намиране на центъра на дома с логически и геометрични грешки;
 • стр.237-263 – всички карти са построени с фасадната страна нагоре, определена според компаса с 24-те планини, което се различава от стандартното строене на карта на ЛЗ, при което нагоре е юг и числата ще са завъртени около центъра на картата – еднакви със стандартните са само картите за Ю1, Ю2 и Ю3 за всеки период;
 • стр.338 – „Да се премести главният вход ... да бъде на североизточната стена” – такава стена на схемата няма (стените са севера и източна), а след преместването посоката на входната врата е останала същата, само е сменено мястото, където се намира тя – вече е в СИ сектор; целта на смяната е изпълнена 50%, докато в същото време работните клетки са оставени малки и е направен някакъв тесен проход по протежение на стените, по който явно никой няма да минава, вместо да се разшири работната площ на клетките за комфорт на служителите;
 • стр.341 – „Част 6” – цялата част е за китайската астрология, която не е Фън Шуй, а за имената на небесните стволове и земните клонки – вж. заб. към стр.200;
 • стр.343 – „Но какво общо има китайската астрология с фън шуй? Не особено много.“ – доста ясно казано, дори няма нужда от коментар;
 • стр.344 – легендата за Буда наистина си е само легенда, защото има артефакти, които показват, че животинските имена на земните клонки са се използвали поне 1000 години по-рано;
 • стр.346 – в схемата излишни са само посоките на света, защото тя е за разпределение на времеви цикли; не звучи много смислено да се твърди, че декември е винаги на север;
 • стр.347 – в обясненията е пропуснато, че трябва да се работи с местното слънчево време, а не с това, което показва часовникът;
 • стр.351 – „5 елемента х 12 животни = 60 години” – годините са 60, но комбинирането не е основано на просто математическо действие (умножение на две числа), а е извършено на друг принцип (в руското издание е по-правилно).

Обща шестобална оценка – 5.

инж. Банко Пиронков, консултант по Фън Шуй