ПУБЛИКАЦИИ

КАК ДА ЧЕТЕМ КНИГИТЕ ЗА ФЪН ШУЙ

ОСНОВИ НА ФЪН ШУЙ, Ева Уонг, Аратрон, София, 2002

Авторката е световноизвестен капацитет във Фън Шуй. Ева Уонг (в руските издания е Вонг, а у нас трябва да е Уон) е посветена в даоистка секта и даоисткото влияние върху целия текст е видимо, дори натрапчиво в отделни случаи.

В това издание особено впечатление прави с подробното си описание частта с историята на Фън Шуй, както и използването на множество схеми и изображения от стари източници.

Тази книга е една от най-добрите, излизали на българския книжен пазар, но и в нея има някои пасажи, които трябва да се четат с особено внимание (с мой коментар):

 • стр.7 – „Фън Шуй ... е даоистко изкуство... ” – това е първото изречение в книгата (нататък в текста има още подобни твърдения) и ни дава представа за позицията на авторката, макар тя самата да признава, че даоизмът като организирано учение възниква поне 2500 години след Фън Шуй;
 • стр.24 горе и стр.25 – „Фигура 1.2. Хъ ту върху тялото на коня. ” – в текста Хъ Ту и Ба Гуа са равнозначни (което само по себе си е странно и необяснимо), а Ба Гуа е схема с осем триграми, подредени в кръг – на тялото на коня показаното изображение не е такава схема;
 • стр.25 – „Луо шу ... е първообразът на ба гуа на Вторичното небе.” – Луо Шу е подреждане на числата от 1 до 9 в „магически квадрат” – матрица 3х3, докато Ба Гуа е схема с осем триграми; необяснимо смесване на графични изображения, които и днес се ползват самостоятелно и поотделно;
 • стр.29 – „Фигура 1.5.” – в Ба Гуа на Първичното небе триграмите трябва да са подредени спрямо центъра, както трябва и да се четат, а не всяка – хоризонтално, показване на посоката на всяка от тях може би не е най-правилното означение, защото това е разделът за история, а компасът е открит поне 2000 години по-късно; в Ба Гуа на Вторичното небе важат почти същите забележки, но освен това противоположните триграми не трябва да бъдат свързани, защото промяната на Първичното небе във Вторично не е логически или графично обоснована;
 • стр.33 – „Фигура 1.8.” – тази гравюра най-вероятно е правена от даоист, защото Хуанди е бил племенен вожд и няма как в новокаменната епоха да се е покланял на даоистки мъдрец – вж. заб. към стр.7;
 • стр.57 – „Усвояването на фън шуй започва с осмисляне на присъствието на Дао в природата и обществото.” – това означава, че първо трябва да станеш даоист, а после може евентуално да изучаваш Фън Шуй – неприемливо твърдение за ХХІ век;
 • стр.61 – „Петте елемента ... се асоциират с четирите основни посоки на ба гуа (вж. фигура 5.3.)” – на фигура 5.3. е показана схемата Хъ Ту, която авторката представя като открита поне 2000 години преди Петте елемента да се появят в теорията на Фън Шуй (стр.35) – дотогава посоките са си били просто някакви посоки според положението на Слънцето, но без асоциация с елементи;
 • стр.62 – „Ба гуа и петте елемента представляват градивния материал, от който са съставени всички неща във Вселената. В „Тайдзи тушуо” се казва: От Циен възниква мъжкото, от Кун възниква женското ... Оттам възникват безбройните неща.” – очаква се цитатът да подкрепи написаното в предишното изречение, но в него не се споменават Петте елемента, а само имена на триграми;
 • стр.68 – примерът с годината на плъха е тенденциозно представен – който знае, че има такова название на година, знае също така и че има отговарящ на животното елемент;
 • стр.69 – „... годината на построяване на дадена сграда е изключително важна за практиката във фън шуй.” – това е така само в един от подходите за определяне на принадлежност към някой от деветте цикъла при построяване на хороскопа;
 • стр.77 – „фигура 7.4.” – триграмите и в двете схеми, а и по-нататък, са разположени така, че да се четат отвън навътре, както ги четат в САЩ учениците на проф. Томас Лин Юн – обикновено е обратно по китайските правила – чете се от центъра навън;
 • стр.79 – „Кръгът на Вторичното небе” – не е обяснено кога, как и защо осемте триграми се свързват с деветте числа на Луо Шу; не е обяснено защо се налага преподреждането на триграмите и по каква логика е направено то; цветовете, асоциирани с триграмите, са такива само за „Летящите звезди Сан Юан” – това са важни теоретични въпроси, оставени без обяснение; а как от осем триграми получаваме девет двореца, си остава поредната загадка;
 • стр.80 – „Движението на ба гуа в деветте двореца...” – налице е объркване на понятията – осемте триграми (ба гуа) не се движат в девет двореца - движат се летящите звезди, които са девет и осем от тях се асоциират с триграмите;
 • стр.81 – „фигура 8.1.” – тази таблица е малко объркана, защото триграма (обектът, който заема място в схемата) и дворец (място в схемата) не са еднакви понятия; централният дворец няма име, защото няма девета триграма, която да е разположена в него - звездите са тези, които се движат из дворците;
 • стр.82 – „Петте елемента са свързани помежду си чрез цикъл на пораждане и цикъл на разрушаване.” – това е така, но описанието е отчасти непълно – Петте елемента си взаимодействат по пет различни начина;
 • стр.83 – „фигура 8.2.” – показаното е валидно само за летящите звезди;
 • стр.85 – „Геомантски хороскоп” – всичко в тази глава, а и по-нататък, се отнася за школата „Летящите звезди Сан Юан”, която авторката нарича деветте двореца;
 • стр.139 – „Ако заобикалящата среда е неподходяща, няма смисъл да се продължава по-нататък с анализа.” – това е така в някои особени случаи (например жилище до електроцентрала, завод и др.), но същевременно означава, че голяма част от всички жилища по земята са с толкова лош Фън Шуй, че няма смисъл да се прави каквото и да е за подобряване на живота на хората; в същото време на жилищата с добър Фън Шуй почти няма какво да се подобрява и остава да се работи с обекти, където положителните и негативните енергии са почти изравнени, а те са относително малко - започва да се губи смисълът на учението и неговата реална приложимост;
 • стр.149 – „... сателитните чинии. Поради вдлъбнатата им форма, тяхната повърхност има отражателни свойства, дори и да не е лъскава.” – в това обяснение има разминаване със законите на физиката и със здравия разум: чиниите приемат радиовълни от определен сателит и ги фокусират в приемника, изнесен напред (само неговото рамо е опасен стърчащ предмет); ако дойде негативна енергия под друг ъгъл, тя ще бъде фокусирана на друго място, близо до приемника, но не може да повлияе на сградата, на която е монтирана чинията, нито на срещуположна сграда (принципът е обратен на действието на фаровете на колите – там светлината излиза от точка и рефлекторът я превръща в сноп успоредни лъчи); ако смятаме и нелъскавите повърхности за отразяващи, значи всички повърхности са отразяващи, включително земята, камъните и пясъка, които авторката приема за поглъщащи повърхности; „Когато отразяващ предмет се намира в съчетание със стърчащ, опасността става двойна, ... едновременно привлича и фокусира разрушителната енергия.” – фокусирането предполага насочване към точка, а в този случай стърчащият предмет по-скоро насочва във своята посока; не е ясно как разрушителната енергия се привлича от отразяващи предмети – те я отблъскват и пренасочват;
 • стр.152 – „фигура 11.6-А... електрически жици, които сякаш разрязват къщата” – на снимката се вижда, че някой гледа през жиците към къщата (така е направена снимката): спрямо жиците и мястото за наблюдение това е поглед от посока около 1 градус от мястото на снимката спрямо всички 360 градуса към къщата, което е несъществено – ако сме до къщата (180 градуса спрямо мястото на жиците към мястото на снимката) и гледаме към жиците, какво ще „разрязват” – отсрещната гора или скала!!!;
 • стр.153 – „Дори въжетата за простиране оказват вредно влияние, ако са монтирани за постоянно.” – това е така, ако сочат към сградата (тогава може да са проводници на Ша Ци), но ако са успоредни и са сложени там с доброто намерение да ни помагат във всекидневието, не са вредни; за изгледа им вж. пред. заб.; „Светлините и сенките могат да бъдат опасни ... върху стените на сградите.” – тъй като те са временно явление, би трябвало да се обясни евентуалната опасност от гледна точка на продължителността и посоката на въздействието им;
 • стр.165 – „3. Не бива да живеете в дом между две успоредни улици.” – този пример не е обяснен добре, защото парцелът може да има две лица и два входа (тогава трябва да се избере главен вход), а може и да се влиза отстрани само от един вход; „4. Не бива да живеете в дом между две сливащи се улици.” – тази ситуация е лоша, ако улица с еднопосочно движение се разделя на две други, но ако улиците с еднопосочно движение се сливат, това е много благоприятна ситуация;
 • стр.167 – „12.” – важна е и траекторията на излитащите и кацащи самолети, както и разстоянието до пистата;
 • стр.188 – „Преди Конфуций да състави „И дзин” през VІ в. пр.н.е.” – малко историческо недоглеждане с разлика от пет века, освен това Конфуций не е автор на „И Дзин”, а само е писал коментари към нея, след като я е изучавал почти през целия си живот;
 • стр.195 – „... игрище. Присъствието на деца поражда живителна енергия в района.” – същото се отнася и за училища и детски градини („8.”), но първо трябва да сте сигурни, че издържате на детски крясъци; „6. Местата за лечение ... акупунктура... кабинети по хиропрактика” – акупунктурата и мануалната терапия са също причиняващи болка методи, затова не са препоръчителни в смисъла на текста;
 • стр.197 – „2. ...всяка среда, която е неблагоприятна за жилище, е неблагоприятна и за бизнес...” – твърде догматично; по-добре е да се направи анализ на околната среда и плановете за бизнеса, а след това да се вземе решение дали ще се развива точно този бизнес и точно по планирания начин; „5. Входът на бизнес обекта не бива да гледа към кръстовище, образувано от две взаимно пресичащи се улици.” – що се отнася до магазините, по-масово е мнението, че така се обхваща потока от клиенти от две посоки, а и в българските традиции е считано за благоприятно магазинът да е „на кьоше”;
 • стр.206 – „8. По принцип при анализа на гробния участък е необходимо да се осланяте на интуитивните си възприятия, също както и при избор на жилище.” – в цялата книга се пише за точно обратното;
 • стр.233 – „Вита стълба е тази, която прави поне едно пълно завъртане около оста си.” – според това описание стълбите в мезонетите не са вити, защото до горния етаж не правят едно пълно завъртане;
 • стр.238 – „1. Предният и задният вход не трябва да са един срещу друг....благотворната енергия ще влиза през единия вход и веднага ще изтича през другия.” – това е изпълнено единствено в случая, когато са отворени едновременно и двете врати;
 • стр.300 – „Обекти с повече от един хороскоп” – не е обяснено какво се прави с всички тези хороскопи – заедно ли се ползват или поотделно, или в някакви конкретни случаи;
 • стр.301 – „нов хороскоп ... промяна на вътрешните стени” – не е изяснено добре защо в този случай се налага направата на нов хороскоп, след като той не зависи от разпределението на обекта, съответно – от вида и мястото на вътрешните преградни стени;
 • стр.303 – „Фигура 15.1. Преструктуриране на хороскоп, в който лицевият дворец се намира в ъгъла.” – описаната методика не е разяснена добре, защото очертанието на хороскопа е очертание на обекта и няма как ъглова стая изведнъж, защото ни е по-удобно, да застане на фасадата, както е показано; по същия начин е показано преструктурирането, без обяснения, и в руското издание „Пълен мастер-курс по Фън Шуй” на Ева Уонг;
 • стр.306 – „Когато планът на жилището има твърде неправилна форма, е изключително трудно да се нагоди хороскопът към него.” – това е така, защото авторката използва правоъгълна схема, а с кръгова диаграма няма да има никакъв проблем, дори е по-точно;
 • стр.349 – „... неблагоприятните условия ... могат да се подобрят чрез конструктивни допълнения, в резултат на които се „разтегля” хороскопът на жилището.” – по-рано в текста (стр.301) е написано, че конструктивните изменения са задължително условие за направа на нов хороскоп – кое е вярното, може само да се гадае...;
 • стр.367 – „Глава 19. Пречистване на сгради от тяхната карма” – самото понятие „карма” е спорно и нееднозначно приемано, а цялата глава няма нищо общо с Фън Шуй, но от даоистка гледна точка явно не е така.

Обща шестобална оценка – 6.

инж. Банко Пиронков, консултант по Фън Шуй