ПУБЛИКАЦИИ

КАК ДА ЧЕТЕМ КНИГИТЕ ЗА ФЪН ШУЙ

ПЛАНИРАЙ ЖИВОТА СИ С ФЪН ШУЙ, Лилиан Ту, Хермес, Пловдив, 2007

Лилиан Ту е световноизвестна авторка на книги за Фън Шуй и благодарение на нейните публикации древното китайско учение става популярно в западните страни.

В тази книга е направен обзор на различни техники от различни школи по Фън Шуй, но нито една от тях не е представена и описана пълно, за да може всеки читател да започне веднага прилагането й.

Книгата е луксозно издание с прекрасно графично оформление, но трябва с особено внимание да се четат следните пасажи (с мой коментар):

 • стр.16 – „СЪЗДАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНО ПОЛЕ” – цялата тази глава няма нищо общо с Фън Шуй, но няма пречка да се използва описаната техника;
 • стр.18 – „ОСЕМТЕ СТРЕМЕЖА”– този метод е популяризиран за пръв път от авторката и тя използва варианта, при който секторите от дома, съответстващи на стремежите, са компасно ориентирани; „Триграмите ... приписват на осемте страни природни елементи и други връзки.”– триграмите са измислени преди около 5000 години и тогава са си били само триграми, а всички останали връзки и съответствия са добавяни в различни периоди от време, като последното добавяне е свързано с описвания от авторката метод; „Подреждането на триграмите ... показва частите от дома, подходящи за всеки член от семейството.” – това е било изпълнимо само за старите китайски семейства, които са имали по шест деца, но точно тази методика на избор на стаи не се използва в описвания основен метод „ОСЕМТЕ СТРЕМЕЖА”; „Съществуват три вида връзки, които пораждат трите цикъла...”– връзките между елементите са пет, а циклите са четири – показаните на стр.21 плюс обратния на разрушаващия – отслабващ (разрушаващ ин);
 • стр.19 – на схемата знакът Ин-Ян е завъртян надясно на около 170о без видима причина;
 • стр.20 – „... китайското име ву ксин. ... чи кун...” – имената са у син и ци гун и оттук нататък в цялата книга имената са преведени неправилно, защото изписването им с английски букви е особен начин на записване на йероглифите, което не се чете на английски (грешката е на преводача и на редактора);
 • стр.24 – „КИТАЙСКАТА АСТРОЛОГИЯ”– от тази глава читателят може да си определи само животното, но нищо друго, дори не и елемента на животното – все пак това са само 28 реда текст;
 • - стр.25 – „Ако сте родени преди лунната нова година...” – практикуващите китайска астрология и известните имена във Фън шуй използват слънчев календар, а не лунно-слънчев;
 • стр.30 – „КАК ДА РАЗБИРАМЕ КВАДРАТА ЛО ШУ”пропуснато е обяснението, че главната особеност на квадрата е това, че е „магически” – сумата на числата от всеки ред, колона и главен диагонал е 15;
 • - стр.32 - в центъра на схемата, под „КУА 4”, е обяснителният надпис „с гръб на юг”, който е грешен – за показаната схема обектът е с гръб на югоизток - само тогава посоките и разположението на зоните ще отговарят на триграмата Циен, асоциирана с числото 4 от квадрата Луо Шу, както правилно е обяснено и на стр.30
 • стр.34 – „... календара HSIA” – пише се Xia на пинин, а на български е Ся - по името на първата китайска династия Ся;
 • стр.38 – „... вредни, враждебни обекти ...” – не е обяснено какви са тези обекти и какво лошо има в тях;
 • стр.45 – „Входната врата на тази къща е обърната на североизток”– съгласно показания план, вратата е обърната на изток, но е в североизточния сектор на дома – ако не е грешка на преводача, това несъответствие е необяснимо за капацитет от ранга на Лилиан Ту;
 • стр.46 – „... чи да протича от центъра навън” – не е обяснено как се намира центъра, а това е много важно в практикуването на тази методика;
 • стр.50 – „... кармата ви да носи число ...” – кармата няма нищо общо с Фън Шуй, но няма пречка да се ползват и индийски методики;
 • стр.58 – „ФОРМУЛАТА НА ОСЕМТЕ ДОМА” – този метод е известен и като Ба Джай (осем двореца), а за имената на домовете и посоките – вж. заб. към стр.20;
 • - стр.58 и 59 – вж. заб. към стр.32;
 • стр.59 – „... посоката, в която гледа входната врата” – указанията са в противоречие с обясненията на стр.28, които са всъщност правилните; „... своето число Куа, за да определите личните си посоки според Осемте дома... числото Куа се появява в централните квадрати.” – има голяма разлика между числото за хората и числото за дома, но тук тя не е обяснена и текстът е подвеждащ, защото в центъра на всяка схема е само числото на дома;
 • стр.60 – „... коя е лунната ви рождена година...” – никой друг известен автор на използва лунния календар по тази школа, използва се слънчевия, показан на стр.37; „... фините различия във връзка с добрия и лошия късмет.” – не е показана в таблицата силата на влияние на отделните посоки, за се видят и фините различия;
 • стр.61 – на схемата знакът Ин-Ян е завъртян на 180о без видима причина, а в цялата книга като фон на разделителните страници знакът е показан правилно;
 • - стр.65 –цветовото оформление на схемите е подвеждащо, защото схеми на обекти от различни групи са с еднакви цветове, а схеми от една група – с различни. По-лошо е друго – ПОВЕЧЕТО СХЕМИ СА ГРЕШНИ (верни са само за централните числа 2 и 8) – не са на точните си места в общия план съобразно посоките на света и не отговарят на съответстващите им триграми и числа от Луо Шу според гърба на дома – централните числа трябва да образуват обърнат квадрат Луо Шу, а те са разположени по произволен необяснен начин;
 • стр.68 – „ТРИГРАМНАТА ФОРМУЛА ЗА ЖИЛИЩАТА” – при използването на методиката, описана в тази глава, лесно може да се стигне до объркване с Ба Джай и Летящите звезди;
 • стр.84 – описани са различните подходи при вземане на основните изходни решения за прилагане на Летящите звезди, но не е посочено как е най-добре и най-правилно да се постъпи;
 • стр.85 – „... всяко обновяване или пребоядисване ... би могло да го трансформира в къща от този период” – не се разбира дали при тези ремонти се сменя периодът или не се сменя;
 • стр.88 и 89 – показаните групи карти на летящите звезди за 7 и 8 период са направени за директна работа с тях върху плана на обекта при ориентиране по компаса, като посоката на фасадата е винаги от горната страна – според класическата теорията за Луо Шу от горната страна трябва да бъде южната страна и картите тогава ще изглеждат по друг начин, при който посоката на фасадата може да бъде определена според подреждането на числата в централния квадрат, без дори да разполагаме с плана на обекта, за който е направена картата;
 • стр.100 – „... жълтото 5 – 45 градуса...”, „Забележете, че смъртоносното жълто 5 заема центъра на всяка сграда.”(на схемата) – две взаимно изключващи се указания за един и същ проблем;
 • стр.103 – „... трите убийства – сарм саат на китайски.” .” – названието е на кантонски, а на китайски (мандарин) трябва да е сан ша
 • стр.115 – „От входа чи ... да не попада право на стълбища ...” – точно обратното е показано като добър пример на стр.62;
 • стр.116 – описаният начин на разпределяне на стаите е подходящ за осемчленни семейства, каквито някога е имало в Китай, но не и днес, а в България такива семейства са голяма рядкост; вж. заб. към стр.18;
 • стр.118 – в схемата на дървото на ЮИ е поставен кафяв цвят, което не следва отникъде и няма връзка с досегашната теория – цветовете са обяснени на стр.31;
 • стр.119 – „... фън шуй метъра ...” – не е обяснено какъв е този метър и какво се прави с него, а да се нарича „метър” една линийка с дължина 43.2 см е, меко казано, странно;
 • стр.122 – още един пример от личния опит на авторката за по-високата значимост на препоръките на Школата на формата спрямо препоръките на компасните школи;
 • стр. 123 – снимката не отговаря на текста;
 • стр.124 – „В никакъв случай не разполагайте кухнята в северозападната част на дома.” – тази препоръка не е свързана с досегашните текстове от книгата;
 • стр.125 – „Мястото, където се готви, не бива да е разположено в северозападната част на кухнята, тъй като това символизира „огън пред райските порти”.” -„огън пред райските порти” е комбинация от летящите звезди 6 и 9, която се пада в различни части на дома или кухнята, съобразно актуалната карта на звездите, а не само и единствено в северозападната част на кухнята; ако изразът означава и нещо друго, трябваше да бъде обяснен. Прилагането на метода на „Летящите звезди Сан Юан” не е задължително, за да бъде изведено като правило, макар че взаимодействието между енергията на Метала, представена от числото 6, и енергията на Огъня, представена от числото 9, е в неблагоприятния контролиращ (разрушителен) цикъл на Петте елемента. Тази препоръка е много популярна, но никъде не е обяснен добре произходът й от смесването на предписанията на различните школи, дадени за едно и също място;
 • стр.128 – „въздействие на отровните стрели...” – – описаното има отношение към китайската традиционна медицина, а не към Фън Шуй;
 • стр.145 – „Понякога домът е засегнат от енергията на духовни същества от други измерения.” – духовете са доста встрани от теорията и практиката на Фън Шуй, но може да се съобразяваме и с тях;
 • стр.157, 158 и 160 – описаните ритуали не са от Фън Шуй, но няма пречка да се използват;
 • стр.160 – снимката не отговаря на текста, защото всички тръбички са от един и същ метал;
 • стр.165 – „ДАОИСТКИ ФЪН ШУЙ” – цялата глава е с допълващи техники, прилагани от даоистите.
 • стр.181 – „Популярен метод за активиране чи на богатството, когато строите нов дом, е да обточите пода и стените с монети, свързани с червени панделки.” – явно даоистите не обръщат много внимание на това, че металът (монети) и огънят (червено) си взаимодействат по контролиращия цикъл, следователно носят повече вреда, отколкото полза, според принципите на Фън Шуй.

Обща шестобална оценка – 3

инж. Банко Пиронков, консултант по Фън Шуй