ПУБЛИКАЦИИ

КАК ДА ЧЕТЕМ КНИГИТЕ ЗА ФЪН ШУЙ

ФЪН ШУЙ: ЗЕМЕН ДИЗАЙН, Джейми Лин, Аратрон, София, 1999

Тази книга е една от първите, отпечатани на български език. Но тя трябва да се чете днес, след запознаване и изучаване на основните принципи и школи във Фън Шуй, за които вече има литература. Това е книга за напреднали в изучаването на източните знания, както и за хора, интересуващи се от глобалните енергийни модели. Препоръчвам на всички, които я имат, да я прочетат още веднъж, за да открият неочакваните съпоставки на авторката.

Джейми Лин е от учениците на проф. Томас Лин Юн и поднася материала съобразно неговата методика. Книгата е основно по школата „Стремежите на Ба Гуа”, ориентирана по входната врата, както я преподава той. Личи будистката гледна точка на сектата на Черната шапка на тибетския тантристки будизъм.

Особено ценно в тази книга е опитът на авторката да съчетае архитектурните си знания и опит с вековните практики на Фън Шуй. Широкият обхват на изследването и включването на други подобни учения, както и анализът на известни исторически паметници са уникални за такъв тип книги.

В книгата трябва с особено внимание да се четат следните пасажи (с мой коментар):

 • стр.38 – „Черните отвън сенници отразяват и задържат горещината между прозореца и плата” – задържат, но не отразяват, защото черният цвят поглъща всички лъчи, включително и топлинните, за разлика от белия, който отразява всичко;
 • стр.61-62 – „... Златното сечение ... или числото Пи.” – числото на златното сечение 1.618 е Фи (по името на скулптора Фидий), а числото Пи е 3.1416 и е съвсем друго (вероятна грешка на преводачката);
 • стр.64 – „Ба Гуа е универсален символ, който идва направо от един древнокитайски текст „И Дзин” – Ба Гуа са осемте триграми, измислени от Фу Си и подредени в кръг около 2000 години преди написването на „И Дзин”;
 • стр.68 – „Когато се начертае окръжност, за да се свържат точките на квадрата в основата или на триъгълниците по височина или в напречен разрез, нейната обиколка е равна на периметъра на квадрата.” – това объркано описание не кореспондира с графиките под него, освен това няма как обиколката на окръжността да е равна на периметъра на вписания в нея квадрат (това е елементарна геометрия);
 • стр.89 – „... във Великобритания и Европа ... разпознал фигурите на дракона и змията ... По какво съвпадение Стъкли е разбрал, че говори за геомантията с древните китайски термини?” – пресилено е да се твърди, че дракон и змия са изключително и само китайски имена, а и дали Стъкли наистина е разбрал нещо такова?;
 • стр.93 – „Когато петте геометрични тела на Платон се наложат едно върху друго, техните обеми образуват идеална сфера.” – на показаната схема липсват квадрат и петоъгълник, а останалите фигури се вписват една в друга и постепенно намаляват, освен това геометрията е равнинна наука, за разлика от стереометрията, където има обеми;
 • стр.95 – „Каквото горе, такова и долу съдържа същата концепция както Ин-Ян...” – промените горе предизвикват промени долу (принципът на подобието), но обратното не е вярно, т.е. действието е еднопосочно, за разлика от Ин-Ян, където е последователно циклично;
 • стр.136 – четирите елемента на Вселената от цитата в началото на страницата нямат нищо общо като концепция с Фън Шуй;
 • стр.161 – едно наистина добро изследване на влиянието на сенките!;
 • стр.183 – слагането на огледало срещу входната врата не се препоръчва от никой сериозен автор;
 • стр.189 – „Банята ... е в близост до входа ... Ци ще изтича направо през канала.” – но първо трябва да влезе в банята, от което следва, че вратата трябва да е непрекъснато затворена; „... в средата на къщата ... дръжте вратата затворена и/или облицовайте с огледала стените отвътре, така че Ци да се удря и да излиза обратно.” – ако Ци влезе в банята, всичко е загубено и огледалата са без значение, затова логично е да сложим огледало отвън на вратата на банята, за да отблъсква Ци и да я накара да остане в дома;
 • стр.191 – „... микровълновата фурна не само изпраща радиационно лъчение към главата ви, но и потиска с тежестта си благоприятното влияние... Окачването на кристална топка на нивото на главата би намалило енергийните вълни.” – излъчване на радиация няма, защото по конструкция тези уреди са „Фарадеев кафез”, а да си блъскаме главата непрекъснато в кристална топка не е добро решение, а не е ясно и от какви точно енергийни вълни ще се спасим;
 • - стр.205 – „Лоу Пан” – правилното название е Луо Пан (възможна грешка на преводачката);
 • стр.209-211 – не са определени степените на влияние на отделните посоки, което би объркало преценката на неподготвените читатели;
 • стр.212-227 – обясненията за хороскопа са неадекватни по отношение на времевите промени, за каквито обикновено се използва хороскопът;
 • стр.228 – „Ба Гуа” - Ба Гуа означава осем триграми, но на показаната схема триграми няма;
 • стр.229 – „... традиционните китайски триграми И Дзин...” – може би триграмите са от И Дзин;
 • стр.230 – „...липсващо звено или Гуа. Всяка Гуа е един от осемте триъгълника, които образуват свещената геометрична фигура на осмоъгълника.” – Гуа е триграма, а не звено или триъгълник, авторката използва Ба Гуа и по-нататък в текста, за да обозначи осмоъгълника, което е неправилно, защото ги няма триграмите, а без тях той е една обикновена геометрична фигура – неправилен осмоъгълник;
 • стр.248 – „И Дзин, чрез обсъждането на Небесните клони и Земните клони, определя механизмите на връзката между небето и земята.” – това всъщност е задачата на китайската астрология, защото в И Дзин не се обсъждат такива въпроси, а и правилният термин е Небесни стволове (възможна грешка на преводачката); „И Дзин показва, че посоката и качеството на Ци са различни за всеки два часа.” – и това е пак китайска астрология, която е съществувала много столетия преди написването на книгата;
  „... Фън Шуй (възникнал през ранния период на династия Хан 206 г. пр.н.е. – 220 г. сл.н.е.)” – много груба грешка – авторката е забравила, че на стр.136 определя Фън Шуй като геомантия на възраст 4000 години, което е по-правилно;
 • стр.250 – индийската будистка мантра не е средство, използвано във Фън Шуй, но всеки може да си пее каквито иска мантри и да вярва, че му помагат;
 • стр.251 – „Астрология” – цялата глава е за западната астрология, която е несъотносима към енергийните модели на Фън Шуй, но обяснение за присъствието й в книгата, вместо китайската астрология, липсва.

Обща шестобална оценка – 6

инж. Банко Пиронков, консултант по Фън Шуй