ПУБЛИКАЦИИ

КАК ДА ЧЕТЕМ КНИГИТЕ ЗА ФЪН ШУЙ

ФЪН ШУЙ ЗА ВСЕКИ ДЕН. 365 съвета как да организирате света около вас, Лилиан Ту, Бард, София, 2010

Лилиан Ту е световноизвестна авторка на книги за Фън Шуй и благодарение на нейните публикации древното китайско учение стана популярно в западните страни.

Тази книга е само за хора, запознати с различните школи по Фън Шуй, с основните понятия и техники. За всички останали тя е механичен сбор от готови правила, чийто смисъл и произход не е обяснен. Използвани са методики от поне четири различни школи, като в някои от съветите за един обект са дадени различни препоръки по различните школи, понякога – повтарящи се. Неподготвеният читател би се объркал от подобни противоречия. Според заглавието се очаква да има съвети за всеки от 365-те дни в годината, но съдържанието не е направено по този начин – съветите са групирани условно, а не по календарни дни. Част от тях са просто някакви съвети от личния опит на авторката, но без връзка с Фън Шуй. Ако някой има проблемите, описани в тази книга, използвайки съветите за отстраняването им, ще трябва да разположи из дома си над 50 различни предмета, амулета, инструмента и т.н., вкл. двойка лъвове (кучета Фу) пред входа.

Книгата е джобен формат, със средно добро графично оформление (руското издание на същата книга е много по-добро - цветно и илюстровано), но трябва с особено внимание да се четат следните пасажи в съответните съвети (с мой коментар):

 • 006 – „Търсете земя със сбита червеникава почва” – в България обикновено плодородната почва не е червена – трябва да се съобразяваме с вредите от буквалното механично изпълнение на съветите;
 • 009 – и по-нататък в текста на цялата книга думата „формули” е в смисъла на препоръки и правила - няма нищо общо с математиката;
 • 010 – „шар чи” – неправилен превод от английски без отчитане на особеностите на системата пинин, терминът е Ша Ци, такива грешки има в цялата книга;
 • 017 – не е обяснено как се намира центърът на дома, а от това зависи точността на измерването;
 • 020, 109, 115, 116, 156, 157, 162, 165, 255, 297, 344, 362, 364, 365 – даоисткият (или будисткият) символизъм не е от Фън Шуй, но не пречи да се прилагат съвместно и такива методи;
 • 039 – разгледаният случай е частен и не са обяснени другите възможни улични конфигурации съобразно организацията на движението;
 • 040 – това е важно правило от школата на формата и трябва да се спазва приоритетно, докато в някои случаи хороскопът на летящите звезди показва, че това е най-добрата ситуация;
 • 046 – обяснението е за осемчленно семейство, каквито в Китай няма, а в България са рядкост; показаната схема не отговаря на текста, защото е Ба Гуа на Ранното небе вместо на Късното, а и знакът Ин-Ян е завъртян на 90o по неизвестни причини;
 • 047 – астрологията не е Фън Шуй;
 • 083 – „бялото ... представлява водата, която създава метал, смятан за елемент на севера.” – точно обратното е – бялото е металът, който създава водата, смятана за елемент на севера (грешката вероятно е на преводачката, защото в руското издание е правилно);
 • 105, 119, 126, 155, 166, 168, 1691, 170, 174, 176, 189, 192, 194, 195, 200, 201, 206, 207, 232, 233, 253, 254, 258, 260, 261, 268, 278, 283, 285, 286, 289, 291, 296, 317, 319, 320, 348, 349, 357, 358, 360, 361 – тези съвети отговарят на термина „суеверия”;
 • 117 – според авторката „няколко нива оказват общ натиск” чрез видимите греди – в съвременното строителство гредите поемат товара само от етажа над тях;
 • 132 – в текста не е обяснено как се борави с линийката, а от снимката нищо не може да се разбере;
 • 142 – „Според много таоисти експерти по фън шуй огледалата „поглъщат” духовната ви същност” – основно свойство на огледалата е да отразяват всичко (предмети, мисли, емоции, енергии), затова те не могат да поглъщат нищо;
 • 145 - „вятърни чанове от пет кухи метални тръбички” – тръбичките не трябва да са пет, защото така подсилваме жълтата петица, а шест или седем, за да я отслабим (грешката вероятно е на преводачката, защото в руското издание са шест);
 • 148 – „крава на желанията” - вж. заб. към съвет 020;
 • 159 – „не поставяйте цветето пред колона с остри ръбове или ъгъл” – на други места авторката съветва да се направи точно това;
 • 205 – знакът е завъртян надясно на 90o по неизвестни причини;
 • 208 – „тесните ъгли” – не става ясно какво разбира авторката под това понятие;
 • 229 – „двойка амонити” – освен че са елемент на символизма (или суеверията), това все пак са истински скелети на умрели животни;
 • 231 – „вратите не бива да се поставят накриво” – точно обратното съветва авторката в други свои книги за избор на добра посока;
 • 275 – илюстрацията не съответства на текста;
 • 277 - илюстрацията не съответства на текста – тя е подходяща за следващия съвет 278;
 • 281 – освен символиката, тук има явна грешка – северозападът отговаря на елемента метал, а не на елемента земя (грешката вероятно е на преводачката, защото в руското издание е югозапад);
 • 288 – като пренебрегнем символиката, на илюстрацията не се вижда мистичният възел и не може да се разбере как трябва да го използваме;
 • 290 – „квадрата Хо Ту” – числата в този съвет се определят по схемата Хъ Ту, която дори не е показана отдолу, докато квадратът се казва Луо Шу (грешката вероятно е на преводачката, защото в руското издание всичко е точно и има показана схема);
 • 311 – сгрешена графика на кръглата схема с животните – направлението на посоката е в средата на секторите, а не в краищата им;
 • 346 – когато се разболеем, по-добре е да отидем на лекар, а после да закачваме метални чанове из къщата.

Обща шестобална оценка – 5

инж. Банко Пиронков, консултант по Фън Шуй