ПУБЛИКАЦИИ

КАК ДА ЧЕТЕМ КНИГИТЕ ЗА ФЪН ШУЙ

ФЪН ШУЙ – практическо помагало за пространствен и личностен фън шуй, Елена Динман, ХОМО ФУТУРОС, София, 2008

Тази книга за Фън Шуй е от авторка, известна повече с компютърните си умения. Елена Динман се е постарала да даде общ поглед върху основните принципи и прилагането им.

В книгата липсва информация за авторката, разбира се само, че оригиналът е на руски език.

Беглият преглед на видовете школи не довежда до яснота може ли да се използва самостоятелно някоя от тях и как да стане това. Астрологичната част изглежда лесна, а с гадаенето по И Дзин сякаш може да се справи и малко дете.

Уникалното в тази книга е частта за славянския Фън Шуй (в Русия), доколкото може изобщо да съществува подобно понятие. Показаните практики и ритуали са на база на вековни руски традиции и действия за пречистване на пространството и хармонизация с видимия и невидимия свят.

При четенето на тази книга на всеки интересуващ се от Фън Шуй читател ще направят впечатление следните пасажи (с мой коментар):

 • стр.4 – „Обикновено се разграничават пространствен и личностен фън шуй. Пространственият фън шуй е съчетание от дизайн, философия, психология и метафизика.” - дали това е определението, дадено на Фън Шуй от Гуо Пу, въвел използването на този термин? Нито дума за видовете школи, нито за използването на компаса в голяма част от тях;
 • стр.6 – по време на император Юй (така се произнася на руски, а на български е Ю) „...от реката се надигнала огромна костенурка, на чиято черупка бил начертан магически осмоъгълник – багуа на късното небе...” - толкова грешки в едно изречение се събират трудно. Според всички други автори на черупката е имало подобие на карта на съзвездия, наречена Луо Шу, която е оприличена на „магически” квадрат 3х3 (а не магически осмоъгълник); багуа е нещо съвсем друго (осем триграми, подредени в правилен осмоъгълник) и в никакъв случай не може да бъде на късното небе (начин на подреждане на триграмите), защото този начин на подреждане е открит и влязъл в практиката поне 1000 години по-късно; първоначалното подреждане е било на ранното небе и създаването му се приписва на Фу Си – един от митичните древни китайски владетели, живял доста време преди Великия Ю;
 • стр.9 – „В развитието си фън шуй е неразривно свързан с даоската философия...” - приема се, че Фън Шуй съществува поне от 6500 години, докато даоизмът се свързва с името на Лао Дзъ и произведението му „Дао дъ дзин”, написано преди около 2500 години. В първата половина от развитието си Фън Шуй няма как да е неразривно свързан с даоската философия, макар и като понятие Дао вече да е съществувало. Това е често срещана грешка и при други автори;
 • стр.10 – „Основната цел на фън шуй е привличането на благоприятната за човека енергия чи и защита от негативната енергия.” - подобно опростяване на дълбоката философска същност на Фън Шуй е недопустимо за който и да е автор. Фън Шуй е древният път към хармонията между енергиите на небето, човека и земята. Привличането на положителната енергия Шън Ци и защитата от негативната енергия Ша Ци са част от пътищата, по което се стремим да постигнем хармоничното триединство на тези енергии;
 • стр.12 – „С понятията ин и ян в Китай е свързан древен празник – Съцубун Масури, празник, посветен на пробуждането на природата...” - прекалено много на японски звучи това име, за разлика от празника Дзин Джъ – пробуждането на насекомите, който всяка година е в началото на месец март. Тази грешка не е на преводача;
 • стр.13 – „При преобладаване на едната енергия над другата може да възникне разкол между ин и ян, което несъмнено ще доведе до унищожаването на предметите и явленията.” - дисбалансът между Ин и Ян не е непреодолимо антагонистично противоречие и не е предпоставка за заличаване на живота на Земята, а основа за връщането към хармонията между тези два вида проявления на всемирната енергия Ци. Дори и да е истина твърдението на авторката, не е ясно как могат едновременно да се унищожат предмети и явления, след като имат различна същност – може би авторката е имала предвид унищожаване на Вселената като цяло;
 • стр.22 – „В превод от китайски багуа означава осем посоки,...” - в превод от китайски багуа означава осем триграми;
 • стр.38 – Метод на летящите звезди – „Горната звезда е енергията в тилната част на сградата.” - грешката явно е на преводача – звездата е планинска („гора” на руски е планина), а не защото е разположена отгоре. Нарича се и тилна звезда;
 • стр.50 – „Огледалата ... натрупват информация, поглъщат или отразяват енергийните потоци.” - огледалата са едно от най-често ползваните средства за енергийни корекции поради свойството си да отразяват видимото и невидимото. Единственото нещо, което може да бъде подложено на енергийно въздействие, е рамката;
 • стр.53 – „ВЪЛШЕБНИ ПРЕДМЕТИ... Съвременният фън шуй използва тези предмети...” - няма вълшебства – има осмислено и преминало изпитанията на вековете познание. Асортиментът от китайски предмети включва трикрака жаба (а какво пречи да се използва двуглав орел, триглава ламя или други мутанти?), корабчета и ред други стоки от магазините „За 1 лев”. Тези предмети не се използват във Фън Шуй, освен в определени от консултант специални случаи;
 • стр.58 – „Ганеша е индийско божество...” - не е ясно какво прави индийско божество сред символите на китайския Фън Шуй;
 • стр.61 – „Фениксът е птица, която изгаря и отново се възражда” – в Русия и н Европа това може и да е така, но в Китай фениксът е безсмъртна птица, без да изгаря;
 • стр.61 и 62 – „Двойка кученца Фу” и „Лъвове с големи глави” – показаните два вида символични животни са идентични – това са кучета Фу (с големи лъвски глави и кучешки тела), наричани още храмови лъвове. Двете описания поотделно могат да се четат заедно и тогава дори обяснението ще е по-пълно;
 • стр.62 – „Лъвове с големи глави. Известно е, че лъвът се смята за цар на животните.” - така може да смята само онзи, който не е виждал тигър. Нека не забравяме, че в Азия лъвове има само в Индия. В Китай лъвове не е имало – внасяни са единични екземпляри за подаръци и развлечение на императорите и висшите сановници. Най-големият представител на котките там е бил и си остава тигърът. Той е и едно от четирите защитни животни в школата Сан Хъ (школа на формата) – там е намерил място за почит белият тигър. Уважението към тигъра е свързано и с определяне на посоката запад за негова; „Статуетките трябва да се поставят така, че лицата на лъвовете да са обърнати към врата или прозорец.” - не става ясно къде трябва да се поставят лъвовете – извън дома или вътре в него, не става ясно и каква работа ще вършат на мястото си. Ако са извън дома, трябва да са с гръб към влизащите, за да гледат към вратата или към прозореца, което е неправилно. Ако са вътре, ще гледат с копнеж навън през прозореца или към вратата, като куче, което чака да бъде изведено на разходка сутрин;
 • стр.69 – „Още преди появата на хората на земята съществували две могъщи животни – дракон и костенурка.” – доскоро се смяташе, че драконът е митично животно, обединило по времето на Хуанди (Жълтият император) тотемите мечка и змия на различни завладени и обединени от него племена. След време новият тотем се разпространил постепенно по цялата територия на древен Китай. Разкопки през миналия век в провинция Анхуей разкриха гробове с фигури на дракон и тигър, направени от мидени черупки преди 6500 години. Няма как драконът да е съществувал преди появата на хората – все пак някой трябва да го е измислил;
 • стр.72 – „...окачете флейтите над леглото откъм главата или зад гърба на стола, на който работите, под ъгъл от 45 градуса.” - това обяснение не ни помага. За да има ефект от флейтите, трябва да е указано в коя посока от тях излиза въздухът. Това е работа на консултанта по Фън Шуй, съобразно задачата, която флейтите изпълняват;
 • стр.75 – „Ако прозорците имат неблагоприятни размери, съвсем не е задължително да ги сменяте. Вземете ивици лепяща лента и ги залепете на стъклото по такъв начин, че размерите да станат благоприятни. ... Ако размерите на вратата са неблагоприятни, можете да поправите това, като заковете летвички с желания размер.” - според авторката най-добре е да се сменят всички врати, прозорци и мебели с други, които имат благоприятни размери – в противен случай тръгвайте към магазина за летвички и лепящи ленти. По тази методика добра ширина на вратата е от 80,7 до 91,8 см и от 102,6 до 107,9 см. Ако е по-тясна – режете; ако е по-широка - ковете летви;
 • - стр.80 – „Пирамидките...имат конусообразна форма...” - за да си представи някой Хеопсовата пирамида като един много голям конус, явно е отсъствал от часовете по стереометрия в училище; „Това са основните видове благовония, които най-често се използват във фън шуй.” - във Фън Шуй благовония не се използват. Ароматерапията и други подобни практики могат да се ползват съвместно с Фън Шуй, без да влизат в конфликт с принципите на учението; „За предпочитане е благовонията да не се палят късно вечер преди лягане, тъй като може да възбудят нервната система на човека и да попречат на съня.” - това се отнася единствено до тези с ян-въздействие, но има и други - с ин-въздействие, както и такива с неутрално или променливо въздействие. Не е правилно всички да се поставят в една група с еднакво въздействие;
 • стр.89 – таблицата с цветовете не кореспондира с принципа на Петте елемента и съзидателния цикъл на взаимоотношения между тях. Използването на цветовете по описания в таблицата начин може да не донесе желаната полза;
 • стр.114 – „Системата ба дзъ” - по-вероятно е това да е грешка на авторката, отколкото на преводача. Ба дзъ означава „Осем йероглифа” и е името на известна китайска астрология, докато описанието е за класическата Фън Шуй школа Ба Джай (Осем двореца);
 • стр.177 – „Преди да поставите в дома си тотем, трябва да го осветите. За целта го окадете с тамян.” - за целите на Фън Шуй описаното действие има смисъл на пречистване от съществуваща негативна енергия. Пречистване с тамян всеки може да направи и сам, но най-добре е това да се свърши от християнски свещеник (макар че той трудно би се съгласил да пречисти с тамян езически тотем), защото тамянът е практически свързан с християнството и е добре специалните ритуали да се извършват по канона, за да са максимално действени.
 • Винаги при четенето на литература по Фън Шуй трябва да се държи сметка за основните понятия и принципи на учението. Всяко отклонение от тях трябва да бъде обяснено, за да се разбере причината за съществуването и приложението му.

  Обща шестобална оценка – 3

  инж. Банко Пиронков, консултант по Фън Шуй