ПУБЛИКАЦИИ

В списание "ДЕВА":

Вратите на дома

Фън Шуй – хилядолетният китайски път към хармонизацията на човешкия живот с околната среда, ни учи, че значение имат не само близките реки и планини, но и всяка дребна вещ около нас.

Човек прекарва голяма част от живота си в своя дом. Фън Шуй ни показва не само най-доброто разположение на обзавеждането в построена къща, но и помага на проектантите за намиране на най-добри решения в планировката на жилището.

Вратите и прозорците са елементи от ограждащата конструкция на жилището, които много рядко се преместват или преработват по време на експлоатацията му. Поставянето им на подходящо място може да подобри движението на положителната енергия “ци” в дома / в различните източни учения е позната още и като “ки” или “чи” /.

Входната врата

Първият допир до нечий дом е с пристъпването на входната врата. Тя е отправната точка за изследване на всеки експерт по Фън Шуй. През нея влиза “ци”, затова по пътя й не трябва да има прегради, бордюри, кофи за отпадъци, насипни материали и др.

В непосредствена близост не е добре да се засаждат дървета и храсти. Това ограничава движението на “ци”.

Ако наблизо до входа има стълб от уличното осветление, дърво или друг стационарен обект, за корекцията трябва да се потърси експерт по Фън Шуй. Това следва да се направи и ако входът е атакуван от “ша” /или “ша ци”/ - отровните стрели на отрицателната енергия, на която ще се спрем по-нататък.

Обикновено градските жилища имат по една входна врата, самостоятелните къщи може да имат заден вход. Правилото е следното – входната врата е тази, която използвате най-често. Ако обикновено влизате през задната врата или през гаража, всички препоръки се отнасят за тях. В общия случай входната врата е на лицевата фасада на сградата. Тя трябва да е пропорционална по големината на останалите елементи.

През малка врата ще влезе малко количество “ци”, а през огромни врати енергията има стремеж за оттичане навън. Огледайте отвън вратата си – здрава ли е, нуждае ли се от ремонт? Дали не се нуждае от опресняване на боята или лака? Дали мазилката около нея не трябва да се изкърпи или облицовката да се поднови ? Звънецът в ред ли е, табелките с имената не са ли замърсени или изкривени ? Скърцат ли пантите ?

Харесва ли ви всъщност вашата входна врата?

Фън Шуй сочи, че здравето на дома е пряко свързано с нашето здраве. Ще бъдем щастливи в домовете си, ако се грижим за тях и ги поддържаме редовно.

Няма значение от какъв материал е изработена вратата. Макар Фън Шуй да препоръчва естествени материали, днешната действителност принуждава хората да поставят стоманени, за да се защитят от посегателства. Ако една такава врата ще ви донесе спокойствие и сигурност, не се колебайте да я поръчате. Душевното равновесие е по-важно от парите, които ще бъдат похарчени за врата, вместо за нещо друго. За да останете удовлетворени, посъветвайте се със специалист каква да бъде вратата, как да бъде укрепена, да бъде ли звукоизолирана, какъв ще е типът на заключването, какъв да е окончателният външен вид. . .

Промяната на входната врата на жилището се прави рядко, затова отделете повече време за консултации и не разчитайте в никакъв случай на самозвани майстори, които работят без контрол и без гаранция.

Обичайната практика в жилищните блокове е да се прави допълнителна метална врата или решетка, които се отварят навън. Преминаването през две врати на един зидарски отвор не е благоприятно за потока на “ци”, но всеки експерт по Фън Шуй би могъл да ви предложи средства за корекции.

Традиците на българското строителство са наложили жилищните етажи да са над нивото на околната среда или улицата. В този случай за отделните къщи стълбището до входа трябва да е широко и удобно за качване, площадката пред вратата да е достатъчно широка, добре осветена и покрита / не е приятно да си търсите ключовете под дъжда или в тъмното/. В жилищните блокове тези преходни стъпала са част от стълбищната клетка.

Икономическата обстановка в страната ни кара много хора да променят функцията на приземните помещения – всекидневно ние самите като клиенти слизаме под нивото на тротоарите в малки магазинчета, работилници, ателиета и др. Отварянето на подобни входове откъм улицата не е препоръчително решение. Ако сте в подобна ситуация, изследвайте с проектанта други варианти.

Вътрешните врати на дома

В традиционното българско строителство малките къщи обикновено имат само една входна врата. Ако има и заден вход или врата към задна веранда, тогава неблагоприятното положение е от входната врата да се вижда директно задната, защото “ци” влиза пред едната и веднага излиза през другата, без да остава в къщата.

Във фазата на проектирането нещата са оправими, но ако се нанасяте в построена къща, възможностите са ограничени. В този случай Фън Шуй прилага един принцип за корекция, който се свежда до израза: ” Това, което не се вижда, не съществува”. Интуитивната универсалност на това средство за хармонизация на средата е разбрана от най-малките – децата - които се спасяват от нощните кошмари и въображаемите чудовища, като се завиват презглава.

В разглеждания от нас случай трябва да се постави непрозрачна преграда – плътна завеса, допълнителна врата, пластична декоративна решетка и др. Добре е да се сложи допълнителна вътрешна врата в дълъг коридор, по чиито стени има над три врати в една линия. За учреждения и офиси това може да не се прави, а се следи дали вратите по срещуположните стени са точно една срещу друга. Разминаването довежда до конфликтни ситуации, затова Фън Шуй препоръчва да се сложи по едно огледало до всяка врата за постигане на симетрия или да се избере друго решение.

Всъщност, огледалото е често използвано средство за корекция, когато някоя врата не е на мястото си. То трябва да се сложи на вратата на банята или тоалетната, ако те са в края на коридор, защото иначе “ци” ще “забърза” по коридора и ще “излезе” по отточния канал. Огледалото кара вратата да “изчезне” и тогава “ци” се “връща” обратно отразена и “остава” в дома.

Такива врати трябва да се държат винаги затворени. По същия начин трябва да се постъпи, ако спалня с баня и тоалетна са обособени в група “нощ” и вратата на спалнята е срещу вратата на банята или тоалетната.

Ако банята или тоалетната е на неподходящо място в цялостното разпределение на къщата /например в центъра, а архитектът не е чувал за принципите на Фън Шуй/, добре е да се сложат огледала отвътре на вратата и дори по останалите стени. Така всичко “изчезва”, а пространството изглежда уголемено, т. е. има повече място за движението на “ци”.

Правилото за взаиморазположението на входната и задната врата важи и за една преходна стая. Трябва да се направи такова разполагане на мебелите, че “ци” да не “прелита” директно през стаята от врата до врата.Конкретно решение може да вземе само консултантът по Фън Шуй.

Вратите имат принципното предназначение за разделят функционално помещенията и да изолират от шум, светлина и миризми /освен специалните врати – за лаборатории, трезори, укрития и др. /, затова е добре да си стоят затворени. Тогава теглото на вратата се предава на пантите, които натоварват касата в равнината на стената, а това е посоката, в която тя е най-здрава.

Обратният случай е, когато една врата стои непрекъснато отворена на 90 градуса. Тогава натоварването от крилото е перпендикулярно на равнината на стената и това променливо въздействие натоварва касата и довежда до напукване на мазилката около нея, защото доскоро майсторите уплътняваха пространството между зида и касата със стари вестници. Днес обаче, в масовото строителство се използва монтажна пенополиуретанова пяна.

В българските жилища рядко има такова изобилие от стаи, че някоя от тях да не се използва дълго време и да стои затворена. Ако все пак у дома има такава стая, Фън Шуй препоръчва да отваряте вратата и прозорците, да проветрявате, защото “ци” не “обича” застоялия въздух.

Здравето на дома е пряко свързано със здравето на обитателите му. Ето защо трябва да се огледат внимателно вратите : да се провери боята, изправността на бравите и дръжките, здравината на мазилката около касата, да се гресират пантите и т.н. Всичко това ще помогне на “ци” да “остане” в дома и да му донесе благоденствие и хармония, а това една от целите на Фън Шуй.

НАЗАД