ПУБЛИКАЦИИ

В списание "БИЗНЕС СПЕКТЪР":

Връзката между сградата и околния пейзаж - 2

Сграда ЗЕМЯ

Сградите, отнасящи се към този елемент, са ниски с плоски покриви или конструкция от камък, бетон и тухли. Те са стабилни, но нямат стимулиращо влияние, затова са по-подходящи за складове и гаражи, отколкото за офиси.

- обкръжение “огън” – околните сгради са с островръхи или червени покриви. Тъй като огънят е полезен за земята /съзидателен цикъл/, това е много благоприятна ситуация. Всички дейности и начинания ще са печеливши в дългосрочен план. Например малък търговски център сред еднофамилни къщи ще процъфтява.

- обкръжение “земя” – околността е равнинна или с плоски еднотипни сгради. Устойчиво положение, но без прогрес.

- обкръжение “метал” – околните сгради са с метални скелети или са с куполовидни покриви. Тъй като земята ражда метала /съзидателен цикъл/, успехите, постигнати в изследваната сграда, ще се разпростират благотворно върху околността. Това е благоприятна ситуация за дейности, които носят полза на обществото: напр. изследователски центрове, болници, учебни заведения и др.

- обкръжение “вода” – околните сгради са неопределен смесен тип или наоколо има водни басейни. Тъй като земята изсмуква водата, ситуациятя е благоприятна за такава дейност, за която е без значение, че от околните няма да получава признание, обич и уважение. Но например плаващ офис в езеро не е за препоръчване.

- обкръжение “дърво” – околността е парк, има дървени къщи или такива с колони. Ситуацията не е много благоприятна и всяка дейност ще има само временни успехи. Например плоска административна сграда не е на мястото си до класически неоренесансови постройки.

Сграда МЕТАЛ

Сградите, отнасящи се към този елемент, имат метална конструкция, куполообразни покриви, кръгли прозорци, сводове и арки. Тъй като от хилядолетия насам монетите /израз на богатство/ са метални и кръгли, те са символ на елемента “метал”. Особено благоприятно е сграда от този елемент да бъде свързана с дейност, носеща парична печалба – банка, борса, търговски център, предприятие с машини, склад за метали и др.

- обкръжение “огън” – тъй като огънят разтопява метала /разрушителен цикъл/, комбинацията е неблагоприятна и трябва да се избягва, защото всички успехи ще са временни. Административна сграда с метален скелет няма да стои добре до фабрика с шедови /трионовидни/ покриви.

- обкръжение “земя” – тъй като земята ражда метала /съзидателен цикъл/, комбинацията е благоприятна за каквато и да е дейност, която ще се ползва от стабилна обществена поддържка. Пример за това е голяма метална сграда сред ниски жилищни блокове.

- обкръжение “метал” – еднотипна околност поддържа енергетиката на елемента и работещите в такова здание ще имат успехи в дейността си. Промишлените предприятия затова е добре да се обособяват в отделни зони.

- обкръжение “вода” – тъй като металът предхожда водата в съзидателния цикъл, ситуацията не е препоръчителна за финансова и търговска дейност, защото създаденото богатство ще се разпилява и ще обогатява околните, без те да имат заслуга за това. Пример за това е Айфеловата кула, която носи известност на града.

- обкръжение “дърво” - тъй като металът сече дървото /разрушителен цикъл/, то символичното взаимоотношение между сградата и околността ще е както между тиранин и подчинените му. Работещите в такова здание не могат да разчитат на никакво уважение и разбиране.

НАЗАД