ПУБЛИКАЦИИ

В списание "БИЗНЕС СПЕКТЪР":

Връзката между сградата и околния пейзаж - 1

Дали ще изберем къща в средата на езеро, голяма вила сред обширен парк или модерна сграда в центъра на града, винаги трябва да се съобразим с околността. Не трябва да се стига до ситуацията елитен хотел в крайстоличен квартал да бъде построен сред селскостопански дворове.

Кръговратът на петте елемента – огън, земя, метал, вода и дърво – е един от основните принципи на Фенг Шуй. Според него, всеки предмет на света може да се отнесе към един от тези основни елементи, но те намират своето енергийно проявление във всяка област на човешкия живот. Самите елементи си влияят по различен начин съобразно последователността и посоката на въздействие.

Най-плодотворен е съзидателният цикъл, при който огънят осигурява раждаемост на земята; земята образува в себе си метала; металът се втечнява; водата напоява дървото, а то поддържа огъня. Към този цикъл трябва да ориентираме всички взаимоотношения, защото това е пътят към хармонията.

Всяка сграда съобразно своята форма може да бъде причислена към един или повече елементи. Околните сгради или пейзаж също могат да бъдат отнесени към някои от елементите и тогава взаимното им влияние ще е от голямо значение за обитателите на сградата.

В тази насока Фенг Шуй може да помогне на всеки мениджър в избора на правилното място, където да се настани ръководената от него организация или фирма. Ще разгледаме последователно случаите, при които различната околност влияе на сграда, причислена към определен елемент.

Сграда ОГЪН

Сградите, отнасящи се към този елемент, са с островърхи и триъгълни покриви, както и пластмасови /пластмасата се произвежда с помощта на огъня/ или червени, защото това е цветът на огъня. Той подхранва и подтиква интелекта, затова в такива сгради е добре да се води образователна или интелектуална дейност.

При варианта обкръжение “огън”:

околните сгради са еднотипни с нашата. Това е добра, но променлива във времето комбинация. Не е подходяща за бизнес-сграда с изключение на дейности, при които промените са необходими и желани – например, модни ателиета, дизайнерски центрове и др.

При вариант обкръжение “метал”:

околните сгради са с метални скелети или обли форми. Тъй като огънят разтопява метала, комбинацията е неблагоприятна, освен ако дейността на организацията трябва да е свързана с твърда ръка и командни принципи в управлението на бизнеса.

При вариант обкръжение “вода” :

околните сгради са неопределен тип или наоколо има водни басейни. Тъй като водата гаси огъня, комбинацията е неблагоприятна и трябва да се избягва.

При вариант обкръжение “дърво” :

околността е парк или наоколо има дървени къщи. Тъй като дървото подхранва огъня, ситуацията е много благоприятна за какъвто и да е бизнес. Това означава, че е гарантирана неговата динамичност и напредък.

НАЗАД