ПУБЛИКАЦИИ

В списание "БИЗНЕС СПЕКТЪР":

Сградите около нас влияят на работата ни

Кога е правилно да се наемат офиси във високи сгради ? При какви условия трябва да си построим офис-сграда? Добре ли е от прозорците да се вижда камбанария или покривите на града? Насоките на Фън Шуй ще ви помогнат в правилния избор на сграда в големия град, където да бъде офисът на вашата фирма или компания.

Един модерен офис предполага разположение в модерна административна сграда, макар за Фън Шуй да е без значение дали ще се използва отделна къща или преустроен апартамент в жилищен блок. Предварителният обстоен външен оглед на сградата е задължителен. Фън Шуй препоръчва очертанието в план да бъде цяла непрекъсната геометрична фигура – правоъгълник, многоъгълник, кръг, овал или комбинация от тях.

Традиционното квартално застрояване в българските градове оформя вътрешно пространство, в което обикновено се правят градинки и спортни площадки. Сграда в такъв район може да бъде избрана, ако вътрешният двор не е прекалено малък, за да не се виждат отблизо отсрещните прозорци. Някои административни сгради се строят по този начин с малък вътрешен двор-градина, но тогава по вътрешните фасади трябва да има само коридори или сервизни и обслужващи помещения, а стаите на служителите да са от външната страна.

Неблагоприятни контури на сградите в план са триъгълните, защото имат остри ъгли, които разпространяват “ша ци”. Не се препоръчват форми като буквите Г, П , Е , С , кръстовидни и други подобни, защото при тях има условна липса на част от фасадата за постигане на пълна завършена геометрична форма в план.

Изгледът от прозорците оказва влияние върху работоспособността на служителите. Прекрасно е, ако в далечината се виждат планини, реки, гори, паркове. Допустимо е гледката да е към отдалечен градски пейзаж или покриви, а увеселителни паркове, атракциони и движещи се реклами ще привличат вниманието на работещите и ще ги разсейват.

Особено неблагоприятно е да се виждат телевизионни кули, фабрични комини, казарми, болници, църкви, гробища, кланници, полицейски управления, данъчни служби и др. Спешни мерки трябва да се вземат, ако към прозорците има насочена сателитна антена, стрелка от реклама или ъгъл на съседна сграда. Същото се отнася и ако отпред има високо дърво, стълб на телефонната или електропреносна мрежа.

Когато човек погледне едната страна на улицата от отсрещния тротоар, вижда сградите наредени в редица – това е уличният силует, който се проектира от архитектите в градоустройствените планове. В него се вижда взаимното разположение на сградите и пропорцията на размерите им. Ако те са различно високи и хаотично подредени, това има неблагоприятно въздействие върху енергетиката на целия район, защото “ци” няма да обикаля плавно около тях.

Ако в силуета на улицата една сграда е много висока и стърчи значително над околните, обитаващите опасната зона /защрихованата на фиг.1/ трябва да вземат мерки за защита от “ша ци”, идваща на нивото на съседните покриви.

Трябва се внимава и в случаите, в които в силуета на улицата между две високи сгради има друга, значително по-ниска. Тя цялата е под ударите на “ша ци”, идващи откъм покрива й, което също налага вземане на специфични предпазни мерки. Друго странично явление е появата на силен вятър между високите сгради, който отвява “ци” и тя не може да окаже своето благотворно въздействие. Тогава опасната зона /защрихованата на фиг.2/ обхваща и двете вътрешни високи фасади, освен ниската сграда. Ако фасадите са твърде близо, между тях може и да няма друг строеж, но ще трябва да се вземат мерки за визуалната защита на срещулежащите прозорци.

Всички препоръки на Фън Шуй целят да помогнат на мениджърите на една фирма или компания да вземат правилно решение при избора на офис-сграда. Тогава в хармонична среда техният екип ще даде най-доброто от себе си и ще постигне отлични резултати.

НАЗАД