ПУБЛИКАЦИИ

В списание "БИЗНЕС СПЕКТЪР":

Работните места на служителите в офиса

Не винаги съвременните офиси у нас предлагат достатъчно простор и светлина, тишина и уют, които са в пряка зависимост с работоспособността и позитивното настроение на служителите. Струпването на много хора и мебели в тясно помещение, дразнещата светлина и непрекъснатия шум от телефони, врати и странични разговори пречи не само на съсредоточаването на хората в работата, но и намалява съществено резултатите от тяхната дейност.

В едно помещение могат да работят както двама, така и десет човека.Тогава съчетаването на индивидуалните им изисквания е по-трудно. Съветите на Фън Шуй помагат избягването на част от конфликтите чрез правилното разположение на обзавеждането.

Нека да разгледаме показаното на снимката колонно разположение на работните места в един офис. Задължително е в такива случаи спазването на ергономичните изисквания за разстояния между бюрата, столовете, местоположение на монитора, височина на плотовете, седалките и т.н.

Препоръчителната цветова гама за стените в офиса е в меките светли пастелни цветове – топли или неутрални. Цветовете на мебелите често се диктуват от производителя, но когато има възможност за избор, не е препоръчително работните плотове да са в оранжево, ярко виолетово, електрик, флуоресцентно жълто или други натрапчиви и привличащи вниманието цветове. Тази препоръка в по-малка степен се отнася за тапицирането на столовете, защото те не са непрекъснато пред погледа на служителя.

Настилката в офисите трябва да позволява свободно придвижване на столовете и контейнерите. Ако на работния плот трябва да има компютър, важно е да се определи правилно мястото на монитора. От съществено значение е нивото му на излъчване, т.е. дали не е много стар модел, за който трябва да се предвиди допълнителен предпазен екран. На снимката се вижда и частичният екран зад монитора, който го предпазва от падане. Добре е тази предграда да бъде облицована с алуминиево фолио(екранирана), за да предпазва седящия на предното бюро човек от електромагнитното поле.

Подреждането на бюрата трябва да е такова, че да осигурява свободната циркулация на положителната енергия “ци” около хората в офиса. Това означава, че ако едната страна на бюрото е долепена до стена или друго бюро, другата трябва да бъде към достатъчно голямо свободно пространство за движение на служителите.

Най-предно разположеното бюро е в неблагоприятна позиция, ако опира в стена. Тогава трябва да се сложи огледало, което да дава възможност на работещия да вижда помещението зад гърба си. Също толкова лошо е, ако вместо стена има прозорец с неприятна гледка, която през целия работен ден е пред очите на служителя.

Разположеното най-отзад бюро е в неблагоприятна позиция, ако зад него има врата. Тогава този служител ще бъде винаги неспокоен и ще очаква да бъде изненадан в гръб. Едно просто и възможно решение е да се постави декоративна преграда, стена, параван или цветарник, което променя коренно значението на ситуацията.

Ако в общото помещение има врата на склад, на баня, на WC и др., тя трябва да бъде винаги затворена и да не привлича вниманието. Добре е пред нея да се направи декоративна преграда или да се сложи параван.

Правилото от семейния живот: “По-добре е да гледаме заедно в една посока, отколкото да се гледаме един друг!” важи и в офиса. Затова не е за предпочитане бюрата да са обърнати едно към друго. Ако това все пак е даденост, която не може да се промени, добре е да се монтира между двете бюра допълнителна вертикална плоскост (подходящо оформен и екраниран панел ) на височина 30-40 см, която да създава обособено лично пространство на служителя.

Препоръчително е общото осветление да бъде разсеяно – енергоспестяващи, светодиодни или халогенни лампи – докато локалното на всяко бюро трябва да дава необходимата на работещия светлина, без да заслепява останалите.

Телефонните, свързващите и захранващите кабели трябва да бъдат в пакет и да минават по ъглите на помещението и в краищата на бюрата, максимално отдалечени от служителите. Това е необходимо не само защото не е приятно човек да стъпва върху купчина жици, а и защото около всеки проводник под напрежение се образува електромагнитно поле, което увеличава общия магнитен фон около всички нас (който и без това си е достатъчно висок).

НАЗАД