ПУБЛИКАЦИИ

В списание "БИЗНЕС СПЕКТЪР":

Как да планираме офиса ?

Често разположението на помещенията в един офис е даденост, с която трябва да се съобразим, но изборът за функциите на всяко помещение е насоката, в която може да помогне Фън Шуй. Важно е всичко да се подреди така, че благотворната жизнена енергия “ци” да бъде задържана и привлечена около работещите в офиса служители.

В административните сгради от по-стар тип властва коридорното подреждане на стаите. Да разгледаме случая, когато една фирма използва например крило от сградата и помещенията са разположени от двете страни на дълъг коридор. Общо правило е кабинетът на директора да бъде максимално отдалечен от входа, но на неговата планировка ще се спрем в някоя от следващите публикации, а сега ще обърнем внимание на работните места на служителите.

Обикновено в края на коридора са разположени санитарните възли и сервизни помещения. Срещу техните врати не е добре да има работни кабинети. Според практиката на Фън Шуй в санитарните възли се натрупва отрицателна енергия, а тя се разпространява и в околното пространство. На такива врати е добре да се сложат огледала от външната страна, които отблъскват “ци” и така тя остава в коридора, който е общ за всички.

За да имат служителите полза от присъствието и движението на “ци”, тя не трябва да се разпилява и да се губи при своето движение от входа до най-отдалеченото работно място. В коридорите обикновено накрая има прозорец или остъклена витрина с балкон. Те трябва да са с тънки пердета или полупрозрачни щори, защото от входа “ци” се движи в права линия по дължината на коридора и излита през прозореца, без да е допринесла полза. Ако в края на такъв коридор има стая или кабинет, вратата трябва да бъде винаги затворена.

За да се задържи “ци” и да се забави движението й могат да помогнат и кристални осветителни тела или саксии с цветя, поставени покрай стените на коридора / но те не трябва да бъдат с бодли или остри тънки листа/. Ако вратите от двете страни на коридора са еднакви и са точно една срещу друга, служителите зад тях ще имат хармонични взаимоотношения, но ако това не е изпълнено, се налага изпълнението на корегиращи мерки.

В новите административни сгради често срещано архитектурно решение е асансьорът да спира направо на офисния етаж и така посетителят се оказва веднага в работното пространство на служителите. Фън Шуй препоръчва да се изолира или отдели по някакъв начин /поне визуално/ входа от офисните помещения, защото иначе всеки влязъл може да отклони вниманието на служителите от пряката им работа или да ги разсее несъзнателно. Внасянето на нова външна енергия в офисното пространство не трябва да е безконтролно.

Новодошлият /клиент, гост, колега от друг етаж и др./ не трябва, щом излезе от асансьора, да вижда пред себе си плътна стена, колона или бюрата на служителите. В тази насока поле за действие имат архитекти, дизайнери, декоратори и др. Кабинетът на ръководителя трябва да е отдалечен от входа. Изборът на неговото място е работа на консултанта по Фън Шуй, но традиционната препоръка за всеки шеф е да бъде в особено важния в китайското учение сектор “богатство”.

НАЗАД