ПУБЛИКАЦИИ

В списание "БИЗНЕС СПЕКТЪР":

Скритите опасности на отрицателните енергии

Градският човек, заобиколен от техника, наука и изкуство, мисли, че добре познава света, в който живее. Вижда правите линии на релсите и спокойната вода в езерата, но не се замисля, че на земния релеф не съществува права линия, дори самото понятие не е дефинирано. Гледа нагоре към звездите, но не знае какво става под краката му – накъде и докъде е “надолу” и какво има там.

Ние все още не познаваме добре материалния свят около нас и в несравнимо по-малка степен – нематериалния. Фън Шуй може да ни помогне с многовековния си опит да се предпазим от някои опасности в нематериалната сфера.

Между двете световни войни немският учен Хартман установява земно излъчване с отрицателно влияеща на хората енергия. Излъчването се проявява във вертикални равнини с дебелина до 20 см, успоредни една на друга и ориентирани в посока север-юг и изток-запад. От пресичането им се получава мрежа от правоъгълници с размери около 2 на 2.5 метра, която покрива цялата земна повърхност.

Тази мрежа е известна като мрежата на Хартман и нейните пресечни точки се наричат точки на Хартман. Тези точки концентрират отрицателното енергийно излъчване на мрежата и усилват въздействието на всичко друго, разположено върху тях. Човек, който престоява продължително време върху такава точка, е много вероятно да получи сериозни здравословни проблеми. Съвременната наука не потвърждава, но и не отхвърля съществуването на мрежата, както и не предлага средства за детекция и защита. Само с методите и средствата на Фън шуй мрежата може да бъде определена и неутрализирана.

По-късно д-р Кюри открива друга мрежа от отрицателни геопатогенни излъчвания, която отново се проявява във вертикални равнини е във вид на ромбове със страни в посоките североизток-югозапад и югоизток-северозапад т.е. извъртяна е почти на 45 градуса спрямо мрежата на Хартман. Пресечните точки на тази мрежа се наричат точки на Кюри и увеличават отрицателното излъчване от земните ядра. Те също могат да се локализират с методите на Фън шуй.

Най-неблагоприятният случай е съвпадане на точка на Хартман с точка на Кюри. Такива точки се получават в мрежата на Хартман през един възел в посока изток-запад и през два възела в посока север-юг. При тях вредността на земните излъчвания нараства значително. Така например, ако човек спи в легло, разположено над точка Хартман-Кюри, вероятността да се разболее от тежка труднолечима болест е над 90 процента.

В традиционното строителство преди започване на сериозен строеж се прави изследване на земната основа. За съжаление геоложките данни рядко третират голяма дълбочина, както и наличие на отрицателни земни енергийни излъчвания, защото инженерната геология няма уреди за такива изследвания.

Геопатогенни излъчвания има над скрити дълбоко разломи в земната кора, над стари сметища, гробища, тунели, над подземни реки и езера с отрицателно излъчване. Те са често причина за необясними болестни състояния на цели семейства, живеещи едно над друго в големите блокове. Има и случаи на повтарящи се в поколенията едни и същи болести, но само за обитаващите определено място или дом.

Обикновено кучетата обичат да лежат на безопасни места, докато котките сякаш са привлечени от геопатогенните точки. Растенията, поставени в такива точки, увяхват бързо и необяснимо за хората. Според специалистите по Фън Шуй наблюдаването на животните и растенията често може да ни насочи към истинските причини за необичайни болестни състояния, понижена работоспособност и комуникативност. Всичко това може да бъде установено и корегирано с методите на Фън Шуй.

НАЗАД