ПУБЛИКАЦИИ

В списание "БИЗНЕС СПЕКТЪР":

Осветлението в офиса

Ще се чувстват ли добре служителите, в чиито помещения от тавана висят голи крушки на обикновени фасунги? Ще бъде ли предразположен клиент, ако от мрачна стълбищна площадка бъде поканен в полутъмен коридор?

Нормалният човешки живот предполага активност през светлата част на денонощието. Тогава работоспособността е най-голяма и човек е най-полезен и деен. За работещите в затворени помещения – офиси, цехове, вътрешни стаи и др. – огромно значение имат видът и начина на разполагане на осветителните тела.

Макар Слънцето да е жълта звезда, неговата светлина е почти бяла / терминът не е абсолютно точен от физична гледна точка/. Според Фън Шуй, най-добрата изкуствена светлина е тази, която е най-близко до естествената дневна. Почти до края на миналия век това беше изпълнимо само с луминесцентното осветление, чиято равномерност удовлетворяваше изискванията на Фън Шуй за разсеяно осветяване.

За съжаление, българското производство на компоненти за такъв вид осветителни тела под определен натиск за икономии стигаше дотам, че на практика се получаваха трепкащи една през друга “пури”, придружени от досадно и изнервящо бръмчене. Това е причината консултантите по Фън Шуй да не препоръчват такъв вид осветление.

По-доброто и по-модерно решение е използването на енергоспестяващи крушки. Те дават светлина, близка до дневната. Относително по-високата им цена се изплаща с ниската консумация, по-дългия живот, повишения комфорт, подобряване на общия вид на помещението и добрата работоспособност на хората.

Най-масово продължават да се използват електрическите крушки с нажежаема жичка поради ниската им цена. Тяхната светлина е близка до тази на газените лампи, свещите и огъня - традиционното осветление до миналия век. За тях, както и за енергоспестяващите, е важно в какъв вид осветително тяло ще се вложат. Препоръката на Фън Шуй е изборът да се насочи към такова, което дава разсеяна светлина. Особено дразнещо и вредно е лампиони, абажури и др. да изпращат светлината право в очите на хората.

Ниските стаи в новото строителство напоследък предразполагат към използването на прилепени към тавана тела с халогенни прожектори, работещи с напрежение 12 волта. Специалистите по Фън Шуй съветват в този случай светлината да бъде насочена нагоре или към стените, за да се разсейва при отразяването си.

В много професии има необходимост от локално осветление на работното място – за оператори на машини, за работещи на бюра, пред компютри, чертожни маси и др. Наложително е да се обърне особено внимание на разположението на осветлението така, че да не се осветяват очите на работещия и околните му. Не винаги най-скъпото и най-модерното е подходящо и полезно за различните офиси. Цветът, видът и формата на локалното осветително тяло е добре да се изберат от дизайнера на интериора съвместно с консултанта по Фън Шуй.

НАЗАД