ПУБЛИКАЦИИ

В списание "БИЗНЕС СПЕКТЪР":

Кабинетът на мениджъра

Ръководителят /директорът, мениджърът или както обикновено всичко го наричат шефът/ е човекът, чието име се свързва с фирмата или организацията, която оглавява. От решенията, които взима, се определят политиката, успеха и имиджа на всички ръководени от него направления. Несъмнено е важно в каква обстановка става това. Какви са някои от препоръките на Фън Шуй за кабинета на мениджъра за постигане на успех в бизнеса?

Независимо дали офисът е в специално построена за целта сграда, нает апартамент или производствени помещения, е добре кабинетът на мениджъра да бъде в далечния по диагонал ъгъл от главния вход. Ако стаята, отговаряща на това изискване, е малка, неуютна и до нея се стига по тесни и тъмни коридорчета, всеки консултант по Фън Шуй ще има правото на друго предложение.

Във всички случаи големината на кабинета е пропорционална на ранга на работещия в него. Най-голям, разбира се, трябва да бъде този на управителя /генералния директор, президента и т.н./. При малки помещения в офиса често срещан случай е в този кабинет да се провеждат съвещанията, т. е. да се използва като конферентна зала.

Препоръката на Фън Шуй е по възможност двете дейности да не се смесват и да има отделно място за заседания. Когато това е неизпълнимо, мястото на мениджъра трябва да е начело на общата заседателна маса в отдалечения от входната врата край.

Големината на бюрото / в това понятие се включват и модерните раздвижени и композитни работни плотове от стъкло, метал, камък и др./ и неговия дизайн трябва да са пропорционални на ранга на мениджъра. Мястото му в общата планировка на кабинета е от особено значение за хармонизацията на човешкия организъм, а оттам и за взимане на правилни решения.

Едно от оптималните положения на бюрото в стаята е показано на схемата. Препоръките на Фън Шуй тук са в няколко посоки. Бюрото трябва да е разположено така, че човек да вижда кой влиза в стаята, без да обръща главата си на повече от 45 градуса.

Ергономите препоръчват прозорецът да бъде отляво на бюрото, особено за хора, които пишат с дясната ръка, докато Фън Шуй поставя изискването единствено прозорецът да не е зад бюрото. Работещият човек трябва да има зад гърба си стена, т.е. стабилна опора: така той се чувства защитен и сигурен.

Пространството около бюрото трябва да бъде свободно. Добре е столът на мениджъра да подхожда на ранга му, да бъде удобен и функционален; зад него да няма килимчета или картини с ловни сцени, а модерни интериорни решения, които предпазват стената от удари или издраскване. Важно е столът да не е върху геопатогенна точка, а това може да определи консултант по Фън Шуй или радиестезист, след което може да се направи необходимата корекция.

Добре е цялостното обзавеждане на кабинета да се повери на дизайнер, като препоръките на Фън Шуй ще бъдат негова насока. Оптималната форма на помещението е правоъгълната. Г-образната форма или наличието на колони, комини или пиластри изисква корекции от консултант по Фън Шуй.

Шумоизолацията на дограмата е препоръчителна, също и поставянето на щори за правилно насочване и разсейване на слънчевата светлина. Когато гледката навън е непривлекателна или има насочени негативни енергийни въздействия към прозореца, е добре щорите да стоят затворени. Тогава особено голямо значение има осветлението на стаята. За препоръчване е то да бъде разсеяно и с халогенни или енергоспестяващи лампи. Това се отнася и за локалното осветление на бюрото, което не трябва в никакъв случай да заслепява работещия или околните.

Разбира се, съветите на консултанта по Фън Шуй не бива да подминават мебелите, растенията, украсата, цветовете и др. в кабинета на съвременния мениджър. Така например, препоръчително е мебелите да са от естествени материали и да бъдат с обли ръбове. Всички кабели трябва да са групирани, скрити и по-далеч от тялото на човека. Мониторът да е с ниско излъчване, а телевизорът, видео и аудио-апаратурата да са далеч от бюрото, по възможност - скрити.

Така в хармонична обстановка мениджърът ще взима правилни решения, които ще го доведат до финансов просперитет и бизнес-успехи.

НАЗАД