ПУБЛИКАЦИИ

В списание "БИЗНЕС СПЕКТЪР":

Връзката между сградата и околния пейзаж - 3

Сграда ВОДА

Сградите, отнасящи се към този елемент, нямат определена форма, но са предимно закръглени, без остри ръбове и върхове или са съвкупност от различни форми. Тъй като водата във Фън Шуй символизира богатството и е свързана с комуникацията, в сгради от този тип е добре да се разполагат компютърни, търговски, рекламни, комуникационни компании, както и такива, свързани с производства, използващи вода.

- обкръжение “огън” – околните сгради са с островръхи или червени покриви. Тъй като водата гаси огъня, ситуацията е неблагоприятна за фирма, която има нужда от поддръжката на околните: нейната сграда подтиска и вреди на останалите.

- обкръжение “земя” – околността е равнинна или с плоски еднотипни сгради. Тъй като земята попива водата, ситуацията е неблагоприятна за каквато и да е дейност, защото всичко спечелено ще бъде изгубено или похарчено.

- обкръжение “метал” – околните сгради са с метални скелети или са с куполовидни покриви. Металът се втечнява т.е. ражда водата /съзидателен цикъл/, поради което ситуацията е много благоприятна за всяка дейност, която се нуждае от околна поддръжка.

- обкръжение “вода” – околните сгради са неопределен смесен тип или наоколо има водни басейни. Ситуацията е благоприятна, защото в еднородна среда просперитетът и финансовото благополучие са характеристика на елемента.

- обкръжение “дърво” – околността е парк, има дървени къщи или такива с колони. Тъй като водата подхранва растежа на дървото /съзидателен цикъл/, то околността ще бъде облагодетелствана от успехите и процъфтяването на работещите във “водна” сграда.

Сграда ДЪРВО

Сградите, отнасящи се към този елемент, са или дървени или с колони, стълбове, мачти, обелиски и др. В това число са високите сгради и небостъргачите, които всъщност масово се използват за офиси и работни помещения.

- обкръжение “огън” – тъй като дървото подхранва огъня /съзидателен цикъл/,сградата ще губи и раздава своята съзидателна енергия на околността, вместо да я акумулира. Това е добре за дейности, насочени към просперитет на обществото – здравни, културни, благотворителни, учебни и др.

- обкръжение “земя” – тъй като дървото се храни от земята и я разрушава /разрушителен цикъл/, работещите в такава сграда ще се ползват от благоприятната енергия на околността, но само до нейното изчерпване.

- обкръжение “метал” – тъй като металът сече дървото /разрушителен цикъл/, ситуацията е неблагоприятна за търговска или производствена дейност.

- обкръжение “вода” – тъй като водата подхранва дървото /съзидателен цикъл/, ситуацията е благоприятна за всякакви дейности, защото ще се ползва с благосклонната подкрепа на околните.

- обкръжение “дърво” – поддържащият елемент усилва стабилността на състоянието и подкрепя всички инициативи.

На практика често се случва една сграда да бъде от смесен тип – в нея да има форми, причислени към два или три елемента. Например религиозните сгради имат висока кула /камбанария, минаре – елемент “дърво”/ с куполовидни /елемент “метал”/ , червени или островръхи /елемент “огън”/ покриви. Ако разнообразието на форми е по-голямо, тогава сградата се отнася към елемента “вода”.

Например сградата на СТЦ в София / бивша “Интерпред”/ е с триъгълни форми /елемент “огън”/, стоманена носеща конструкция /елемент “метал”/, стъклени фасадни стени /елемент “вода”/, фундамент от изкуствен камък /елемент “земя”/, колони пред входа /елемент “дърво”/ т.е. като цяло се отнася към “вода”, но ако я впишем в околното пространство, определяща ще е формата й – тогава ще бъде “огън”.

Аналогична е и ситуацията с ландшафта. Малки къщи с керемидени островръхи покриви /”огън”/ се строят до замъчета с кулички /”земя” и “дърво”/ или бели хасиенди с плоски покриви /”земя”/ и басейни /”вода”/. В такива случаи преценката се прави индивидуално и е най-добре тя да предшества решението за наемане или купуване на недвижим имот.

НАЗАД