Неутрализатор за клетъчни и мобилни телефони


Клетъчните телефони, включително и домашните мобилни апарати със СИМ-карта, са устройства, които непрекъснато приемат и предават радиовълни. Тъмният (неактивен) екран не означава, че апаратът не работи – той е в непрекъсната връзка с най-близките антени на съответния мобилен оператор. Аналогична е работата на сателитните или на мобилните телефони, които са свързани безжично с централа. Отдавна е доказано, че продължителното говорене по телефон е вредно за човешкото здраве и главната причина за това са радиовълните. Електромагнитните полета около високоговорителите са слаби и не са толкова опасни. Влиянието на радиовълните не може да бъде напълно премахнато и едновременно с това телефонът да функционира нормално.

Неутрализаторът за телефон намалява вредното въздействие на неговите радиовълни върху човешкия организъм.

За всеки отделен апарат има гранично разстояние, от което той започва да оказва влияние върху здравето на хората. Неутрализаторът намалява почти наполовина тази граница с пасивно действие. Например, ако границата е 20 см, неутрализаторът я намалява на 10 см. Това намаление е максималното възможно и е потвърдено от радиестезични измервания.

Неутрализаторът работи на принципа на формообразувано въздействие, аналогично на влиянието на пирамидите. Изработен е във вид на квадратен стикер със страна 3 см, който се залепва към гладка повърхност след премахване на предпазното фолио.

Препоръчително е залепването му от вътрешната страна на капака за батерията на телефона. За апарати, които са без капак, например iPhone, стикерът може да се залепи на задната страна.

При повреда (надраскване, разрязване, разкъсване) на стикера е препоръчителна неговата подмяна.

Цена: 40 лв.