ЛЕТЯЩИТЕ ЗВЕЗДИ САН ЮАН

Тази компасна астрологическа школа, част от класическата система Сюен Кун, се базира на писмени източници от времето на династия Мин и днес е широко разпространена в Югоизточна Азия, Русия и Европа. Тя отчита изменението на Ци във времето съобразно индивидуалността на всеки човек или дом. Времевите периоди се отчитат последователно, в зависимост от взаимното разположение на планетите от Слънчевата система, като се разпределят на:

  • Ера или три цикъла (горен, среден и долен) – 180 години; състои се от 9 периода, всеки от които е под влиянието на една звезда (число) от магическия квадрат Луо Шу. Почти през една ера всички планети от Слънчевата система се подреждат от едната страна на Слънцето;
  • Цикъл – 60 години; състои се от три периода - сега сме в долен цикъл, започнал в 1984 г. През около 60 години Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн се подреждат от едната страна на Слънцето.
  • Период – Юпитер и Сатурн заедно застават в една линия със Слънцето през 19.852 години, приравнени на 20 години – това е началото на всеки период, а сегашният е период 8 (триграма Гън), който започна на 4 февруари 2004 г. и ще завърши на 3 февруари 2024 г.

Резултатите от обследването на обектите, извършено въз основа на рождените дати на обитателите, датите на построяване на обекта и нанасянето на обитателите, както и с отчитане датите и вида на правените ремонти, се получават след точно отчитане на компасните направления на сградата и представляват хороскоп във вида на следната примерна натална карта:

Или в съкратен вид:
166 521 348
257 975 793
612 439 884
Много важно е определянето на фасадната (лицева) страна на обекта, защото в анализа по тази школа се използват лицеви (водни) и тилни (планински) звезди. При обект с няколко равнопоставени фасади единствено консултантът преценява и решава коя ще определи за лицева и оттук нататък анализът се прави по определена методика със сложна теоретична основа. Важно е да се отбележи, че повечето световно признати майстори, използващи тази методика, правят свои съвременни трактовки на част от старите писания и препоръки, отчитащи променените условия на живот в индустриалната епоха. Основен инструмент в тази школа е класическият компас Луо Пан. Неговата сложност зависи от броя на кръговете, на които е записана необходимата на геоманта подробна и разнообразна информация. От оформянето на първите компаси с няколко кръга се е стигнало до използването на сложни компаси с над 25 кръга

В съвременния информационен век има готови направени натални карти (хороскопи) за всеки отделен случай, както и съответните компютърни програми. Достатъчно е определяне на посоката на фасадната страна с обикновен компас(с основа) и въвеждане на необходимите дати. Ролята на консултанта в тази част от анализа е повече в четене на картата и отчитане на заобикалящите сградата води и планини.

Автори, които представят школата: Джоуи Яп, Лилиан Ту, Стефан Скинър, Реймънд Ло, Ева Уонг, Анатоли Соколов, Лев Игельник, Евелин Лип, Владимир Захаров, Джоузеф Ю и др.

На този сайт няма да се разглежда анализ по Летящите звезди Сан Юан.

НАЗАД