Енергиен хармонизатор


Енергийните хармонизатори, съчетаващи в себе си органични и неорганични материали, се появиха в началото на ХХІ век. Най-често използваното наименование за тях е оргонити.

Енергийните хармонизатори намаляват вредата от въздействие на отрицателни енергии върху човешкия организъм. Основното им предназначение е да преструктурират енергия от различно естество, като променят качеството й, което довежда до промяна във въздействието върху хората.

Енергийните хармонизатори имат различни качества и различно проявление в зависимост от вида, качеството, формата, количеството и пропорцията на използваните материали. Изработват се във вид на отливки с различни форми и обикновено са персонализирани за определена дейност и в полза на определени хора.

Показаните на снимката енергийни хармонизатори имат основно предназначение да неутрализират геопатологични въздействия. Те създават около себе си полусфера, в която отрицателните излъчвания не влияят на хората. Параметрите й се определят радиестезично.

Препоръчително е поставянето им на пода - под легло, под или в близост до стационарно работно място или място за почивка.

Цена на хармонизатори:

- голям (с ефективен радиус на действие около 4.5 м) – 40 лв.

- среден (с ефективен радиус на действие около 2.5 м) – 30 лв.

- малък (с ефективен радиус на действие около 1 м) – 20 лв.