ИЗБОР НА БЛАГОПРИЯТНИ ДАТИ


Изборът на благоприятни дати се прави по методиката „Дзъ жъ сюе” и определя подходящи дни от месеца за извършване на определена дейност или за начало на последователни действия.

Определят се благоприятните дни и се изключват неблагоприятните, при които има стълкновение или противопоставяне на земни клонки от стълбовете на съдбата на клиента (животни от китайския календар Ся) и от времето (ден, месец, година). Отчитат се и неблагоприятните дати с общо въздействие.

Необходими предварителни данни:

  1. Дата и час на раждане на клиента
  2. Описание на събитието (дейността)

Цена: 180 лв. за едно събитие (дейност)