БА ДЖАЙ (ОСЕМ ДВОРЕЦА)

Ба Джай е една от съвременните компасни школи, в която анализът се прави въз основа на определената с компас ориентация на дома и принадлежността на живущите в него към една от двете групи – Източна или Западна, отчитайки индивидуалното влияние на посоките на света. Източната група включва триграмите (съответстващите числа от Луо Шу) на елементите вода, дърво и огън, а Западната – на елементите земя и метал. Жилището се анализира, като върху плана му се наложи квадрата Луо Шу, понякога разтеглен до правоъгълник, обхващащ и липсващите в очертанието зони, но без отчитане влиянието на централната зона. Така от девет квадрата (двореца) остават осем, с които се работи. Понякога, вместо квадрат, върху плана се налага кръгова диаграма, в която има осем сектора, отговарящи на Ба Гуа – в този случай е важно центърът на диаграмата да се постави в площния център на жилището.

Всяка от двете групи (Източна или Западна) има своите четири благоприятни и четири неблагоприятни за хората посоки, съобразно които трябва да се разполагат леглата, столовете, бюрата, инструментите, уредите, да се планира движение, пътуване и т.н. Жилищата също се делят на Източни и Западни и имат своите щастливи и нещастни зони, които се определят съобразно компасната ориентация на обекта. В анализа влиза проверката за съвместимост на жилища и хора, както и избора на стаи за различните обитатели или дейности.

Посоките (зоните) се обозначават различно от авторите – сигнатура, рейтинг, превод от пинин, английска транскрипция на пинин и др.

Така изглежда квадратът Луо Шу, който трябва да се наложи върху плана на обекта, за човек от Източна група, триграма Кан, число 1, елемент Вода, в който посоките (зоните) са обозначени със сигнатура и рейтинг:

А; +4; Шън Ци – най-добра
В; +3; Тиен И – много добра
С; +2; Йен Ниен – по-добра
D; +1; Фу Уей - добра
E; -1; Хуо Хай – лоша
F; -2; Лиу Ша – по-лоша
G; -3; У Гуей - много лоша
H; -4; Дзюе Мин - най-лошаМоже да се окаже, че мъжът и жената в едно семейство са от различни групи и трябва да стоят в различни стаи, всяка от които е подходяща и щастлива за тях поотделно, а в спалнята главите им трябва да сочат в противоположни посоки – тогава трябва да се избере посока, компромисна и за двамата, но по-благоприятна за главата на семейството.

Често срещана препоръка по този метод е промяна на посоката или разположението на входната врата.

Автори, които представят школата: Лилиан Ту, Анатоли Соколов, Лев Игельник, Лем Кем Чун, Дерек Уолтерс, Евгений Файдыш, Гил Хейл, Кати Цимерман и др.

НАЗАД