СТРЕМЕЖИТЕ НА БА ГУА

Това е съвременна школа, работеща на символичен принцип, която започна своето разпространение от Югоизточна Азия (Лилиан Ту) и САЩ (проф. Томас Лин Юн, духовен водач на сектата на Черната шапка на тантристкия будизъм със седалище в Бъркли, Калифорния) през 80-те години на ХХ век. Основавайки се на първоначалните принципи на Фън Шуй от школата на формата, интерпретацията им в съвременния живот на хората и промените в бита през ХХ век, извличайки най-доброто от всички други религиозни и светски учения, тази школа дава ясна и достъпна представа за целите на Фън Шуй, поради което добива широка популярност в САЩ, Европа и Русия.

В тази школа се акцентира върху всекидневния живот на хората и неговото отражение в бита чрез символично обозначаване на определени зони от дома, свързани с човешките дейности, взаимоотношения и съществуване. Зоните са девет, като централната се отнася към общото здраве на хората и дома (душата на дома). Приема се, че това са стремежите на хората за постигане на успех и хармония в живота.

На практика схемата със зоните се нанася върху плана на обекта и се отчитат особеностите на всяка една от тях. Подходящо е това да се прави с правоъгълна схема, ако и формата на обекта е такава. Тогава схемата се разтегля до крайните близки очертания на изследваната площ. Ако формата на обекта е неправилна, е по-добре да се използва схемата във вида на секторна диаграма, чийто център лежи върху площния център на обекта. Това е универсален метод, който може да се прилага и за площи с правоъгълни очертания. Често е трудно да се намери площния център при жилища с неправилна форма, вдлъбнати или издадени участъци и голяма част от авторите не се задълбочават в описанието на последователните действия при търсенето му, а показват един цял правоъгълник или такъв с липсващ ъгъл, върху които всичко става бързо и лесно. Животът винаги е по-сложен от простите примери.

Както в древността постепенно са обединени знанията за Ба Гуа, Луо Шу, Петте елемента и компасните посоки, така и в тази школа е направено същото обвързване още със създаването й. Така е възникнало и името „Стремежите на Ба Гуа”. В руската литература школата е известна с името „Осемте жизнени стремления”.

Използването на схемата става по два различни начина:

1. „Компас” - налага се върху плана на обекта по такъв начин, че центърът на секторната диаграма да лежи върху площния център (центъра на тежестта) на обекта, а секторът „слава” да сочи на юг. Тогава секторът „богатство” ще бъде на югоизток. Това е начинът, популяризиран от Лилиан Ту.

За територията на Китай това разположение има практически смисъл, защото традиционно най-богатите райони са били около пристанищата. И сега там са Шанхай, Хонконг, Макао, Саня. За България, дори и за Русия, това разположение няма практически смисъл, защото икономическият просперитет в последния век идва от посока запад.

Този начин на използване на схемата влиза в противоречие с принципа на Четирите защитника, защото традиционно вратата на дома трябва да гледа към Феникса, където е най-доброто място за водата (поток, река, басейн, езеро, море). Това е и практически най-добрата посока, защото оттам идва слънчевата светлина и топлина. Мястото на Феникса е на юг. Слагайки схемата, ориентирана със сектора „слава” на юг, в същия сектор е елементът „огън”, несъвместим с препоръчваната или реално намиращата се там вода, т.е. още с избора на метод се въвежда потенциален проблем.

На този сайт няма да се разглежда използването на схемата, ориентирана по компаса.

2. „Трите врати” - налага се схемата върху плана на обекта по такъв начин, че центърът на диаграмата да лежи върху площния център (центъра на тежестта) на сградата или жилището, а секторът „кариера” да е от страната, на която е входната врата. Тогава и секторите „учители” и „знание” ще бъдат от страната, на която е входната врата, а секторът „богатство” ще бъде вляво напред. Това е начинът, популяризиран от Томас Лин Юн в САЩ.

Посоките на света са без значение. Отпада необходимостта да се проверява всяка вещ или положение на хората с компас, както е в компасните школи. Този начин на използване на схемата е в съзвучие с принципа на Четирите защитника (Четирите защитни животни) и отчита реалната обстановка, влизането и движението на ци в обекта заедно с хората.

На този сайт ще се разглеждат само анализи, направени чрез налагане на схемата спрямо входната врата.

Автори, които представят школата: Анатоли Соколов, Лев Игельник, Карен Кингстон, Ричард Крейз, Петер Ортман, Карло Амедео Райнери ди Лагнаско, Ели Главеева – Крайчева, Ричард Уебстър, Марина Борисова, Г.Гайсс, Ейприл Саймънс, Джейми Лин, Джордж Бърдсал, Енджи Ма Уонг, Лилиан Ту, К.Савельев, Елизабет Майлс, Сара Росбах, Хо Лин, Ханк Рейзън, Шели Спаркс, Тони Лефлър, Памела Лоурънс, Линда Джонсън, Т.Рафаел Саймънс, Ендрю Фретуели, Дейвид Кенеди, Селена Самърс и др.

НАЗАД