ДЕВЕТЗВЕЗДНАТА КИ

Според легендите по времето на Цин Шъхуанди над 3000 китайски младежи, девойки, войници и занаятчии се преселили на японските острови, пренасяйки достиженията на своята цивилизация. Знанията по Фън Шуй се развивали в близка до първоизточника си посока (японските йероглифи също произлизат от китайските), поради което днес тази компасна астрологическа школа е дотолкова разпространена, че се преподава и в Китай от чуждестранни учители. Особеното в тази школа е определяне на годишното число – то е еднакво за мъже и за жени, което има връзка с липсата на родове в китайските лични имена. За анализ се използва магическия квадрат Луо Шу, но във вид на кръгова диаграма, аналогична на Ба Гуа, имаща следния вид:

Определят се добри посоки за пътуване, аналогично на Ба Джай. Съвместимостта между хората се определя по съзидателния цикъл на елементите.

Автори, които представят школата: Керън Фарингтън, Робърт Сакс, Саймон Браун и др.

На този сайт няма да се разглежда анализ по Деветзвездната Ки.

НАЗАД