ДОБЪР ФЪН ШУЙ


Добър пример за разсеяно осветление, което увеличава светлината в залата на ресторанта, но същевременно вентилационните решетки остават в сянка.

НАЗАД