ЛОШ ФЪН ШУЙ


Висящата лампа насочва Ша Ци към човека на средния стол.

НАЗАД