ЛОШ ФЪН ШУЙ


Този жилищен блок е добре ситуиран, но вековното дърво отпред го затиска, реже го със сянката си, а и в такъв труднозабележим и притиснат вход не може да се очаква прилив на Ци.

НАЗАД