ЛОШ ФЪН ШУЙ


Народното събрание в София е добре ситуирана сграда, добре балансирана и в хармония с обкръжаващата я среда, но срещу главния й вход е насочена убийствената военна енергия от паметника на Царя - Освободител. Неслучайно депутатите използват задния вход.

НАЗАД