ЛОШ ФЪН ШУЙ


Фън Шуй - 1$ (един долар) златни полиметни банкноти на едро

Това е поредният пример за кич-творчество: взет е произволен предмет, сложен му е етикет „Фън Шуй“ и вече е готов за продажба на лековерните читатели. Тези банкноти НЕ СА книжните имитации на банкноти, които по стара традиция се изгарят по време на китайските траурни церемонии.

НАЗАД