ДОБЪР ФЪН ШУЙ


Подходящо строително решение предпазва отсрещните сгради от Ша Ци, излъчвана от остри ръбове по фасадата.

НАЗАД