ДОБЪР ФЪН ШУЙ


Магазинът в дъното на глухата улица има предимство пред останалите от редицата вследствие възможността влизащите в уличката хора (потенциални купувачи) да се насочат право към него.

Магазинът „Фън Шуй” е благоприятно разположен относно видимостта му от преминаващите хора по главната улица, както и от излизащите от глухата улица.

НАЗАД