ЛОШ ФЪН ШУЙ


Фън Шуй, 2021, смесена техника, 80 х 65 см.

1,000.00 лв.

Светли Евгениев (р.1996)Смесена техника

Изложба "Made in Лещен Vol.3"

„Резиденцията в Лещен ме мотивира да създам триизмерни, динамични проекти. Създадени от хартия и плака – отпадъци, взети от индустриална зона за рециклиране на материали. Те се явяват самият материал за работа. Така цикълът на замърсяване се прекъсва, като се спестяват вредни емисии от изгарянето на ненужния боклук. Част от работата е свежа, стерилна и анестезирана, другата част е наситена, цветна и аморфна. Създава се контраст между архитектурна и природна среда.“ – Светли Евгениев, 2021

Явно името Фън Шуй продава добре всичко, без значение дали е свързано с древното китайско учение. Това всъщност е лош Фън Шуй.

НАЗАД