ЛОШ ФЪН ШУЙ


Фън Шуй Драконов Ба Гуа Меч

Ето какво предлага един интернет магазини за „Фън Шуй” стоки:

В този Фън Шуй талисман са събрани няколко мощни Фън Шуй символа - Дракон, Огледало Ба Гуа, Мистичен Възел, Фън Шуй Плетка и символът Ин-Ян . Заедно, всички тези символи формират мощен симулатор на позитивната енергия в дома или в офиса ви.
Централно място по острието на меча заема красиво и детайлно изображение на Дракон.
В центъра на меча, при неговата ръкохватка, има разположено огледало Ба Гуа. Фън Шуй Огледалото Ба Гуа е мощен Фън Шуй коректор. На обратната страна на острието на меча има изписани китайските символи за Сила, Власт и Просперитет, а в средата има поставен символа Ин-Ян.

Във Фън Шуй талисмани няма, нито се ползват подобни изделия с множество изображения, безразборно съчетани. Изображения на оръжия, техни макети и символи не се използват, освен ако това е предписано от консултант по Фън Шуй с точно определена задача и в конкретен обследван случай.

В подобно описание очакваме обясненията да се онагледят с изображението на обекта. В настоящия случай този, който е писал, не е виждал предмета. След като има верижка за окачване, това е сувенир за стена. Поставянето на огледало Ба Гуа на дръжката на меч е безсмислено действие. Според описанието, то е от страната на дракона, но на снимката е от другата страна. На дръжката с дракона има пак Ба Гуа, на която в средата е знакът Ин-Ян, но той е извъртян наляво с 45 градуса. Загадка остава и разликата между Мистичен Възел и Фън Шуй Плетка.

На острието не са изписани китайските символи за Сила, Власт и Просперитет, а йероглифи, които означават „Ба Гуа меч”.

Множеството правописни и стилистични грешки, които съм поправил и не могат вече да се видят тук, също няма да помогнат на този интернет магазин да привлече купувачи. Една от грешките не съм поправил, защото тя е най-точното описание на качествата на предлагания продукт – „мощен симулатор”. Симулира полза, без да върши нищо.

НАЗАД