ДОБЪР ФЪН ШУЙ


В малката височина на този хотелски етаж е намерено решение за добро осветление и ненатрапчиво обличане на носещите колони.

НАЗАД