ЛОШ ФЪН ШУЙ


Ето какво се продава като китайски Фън Шуй сувенир. Пълен е с грешки, за които дори и продавачите, вероятно, не знаят.

Страната с Лао Дзъ и молитвата към него – освен нереалистичното изображение, Лао Дзъ не държи никога знака Ин-Ян, който е неправилно разположен и неправилно ориентиран.

Страната с триграмите - знакът Ин-Ян е неправилно разположен, графично е неточен и е неправилно ориентиран, половината триграми са изписани обратно, всички триграми са ориентирани неправилно, а 24-те планини не са на местата си срещу съответстващите им триграми, четат се навътре, а трябва да е навън.

НАЗАД