ЛОШ ФЪН ШУЙ


В това заведение доверчивите клиенти имат възможност да изберат място за отмора под чадъра на плота, монтиран върху електрическата касета с надпис „Опасно за живота”, като допълнително ще бъдат облъчени от електрическите табла от двете страни на касетата. В същото неблагоприятно положение ще бъдат и седящите на най-близката маса.

НАЗАД