ЛОШ ФЪН ШУЙ


Привидно в това кафене има баланс на Петте елемента – огън около входа, каменни блокове(земя), метална дограма, пана и съдове, черни тента и чадъри с вода, изобразена на паната, живи големи растения(дърво).

Входът е добре подчертан с изнесени напред разнообразни елементи, с динамиката на живия огън, но след него идва лошото решение. Двете големи декоративни цветя са с остри листа, които заемат над две трети от прохода и създават впечатление за труден достъп.

В допълнение тентата е насочена напред и надолу, право към идващите клиенти.

НАЗАД