ДОБЪР ФЪН ШУЙ


Добър пример за осветителни тела, които дават разсеяна светлина и не създават дискомфорт при разположение на нивото на очите.

НАЗАД