ЛОШ ФЪН ШУЙ


Тази представителна административна сграда е добре разположена, пространството около нея е с подходящо оформление, но проектирането на главния вход откъм тясната странична фасада с труден подход създава дисбаланс на енергиите, което се отразява на функционалността.

НАЗАД