ДОБЪР ФЪН ШУЙ


Дори и в неблагоприятна обстановка и трудна ситуация трябва да се поощрява желанието на хората да създадат красив и хармоничен дом.

НАЗАД