ЛОШ ФЪН ШУЙ


Скалата отзад не е защитник, а заплаха (от срутване).

НАЗАД