ЛОШ ФЪН ШУЙ


В документален филм един неизвестен за българската публика австрийски експерт по Фън Шуй преобзавежда работно място, като поставя точно зад стола на служителя голямо цвете с множество остри листа, които почти се допират до човека, без да обясни необходимостта от това свое странно решение. Това е неблагоприятна ситуация, защото острите листа излъчват Ша Ци; добавя се и несигурността при ставане – дали столът няма да удари цветето при избутване назад?

НАЗАД